Lietuvių katalikų mokslo akademija : architektūros ir menotyros sekcijos veikla išeivijoje (1956-1990)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių katalikų mokslo akademija: architektūros ir menotyros sekcijos veikla išeivijoje (1956-1990)
Alternative Title:
Lithuanian catholic academy of science: the activity of the section of architecture and art criticism in the diaspora (1956-1990)
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2006, Nr. 4, p. 53-59
Keywords:
LT
Lietuvių katalikų mokslo akademija; Architektūros istorija; Menotyros istorija; Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimai; Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai.
EN
The Lithuanian Catholi Academy of Science; History of architecture; History of art criticism; Conferences of the Lithuanian Catholic Academy of Sciences.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama smulkiausio Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) struktūrinio vieneto – vienos sekcijos – veikla išeivijoje. Architektūros ir menotyros sekcija dėl susidariusių aplinkybių veikė tik suvažiavimų metu, tačiau LKMA Suvažiavimo darbuose išspausdinti pranešimai liudija menininkų krikščionišką pasaulėžiūrą, tyrinėtas temas, gebėjimą įsilieti į naują visuomenę, išlaikant savastį, su tradicingumu siejant plėtrą ir vystymąsi, darbų svarbą. [Iš leidinio]

ENThe activities of the smallest unit of the Lithuanian Catholic Academy of Sciences (LCAS), one section, in the diaspora is reviewed in the paper. Because of certain circumstance the section of architecture and art functioned only during conferences but the reports included in the LCAS publications evidence the analysed issues, significance of the works, the artists' Christian world outlook, their ability to get involved in the life of a new society retaining one's identity and linking traditionalism with development and growth. [autoriaus tekstas]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Lietuvos įvaizdžio puoselėtoja Marija Remienė (Bareikaitė) / Aldona Vasiliauskienė. Lituanistika šiuolaikiniame pasaulyje / atsakingasis redaktorius Juozas Girdzijauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. P. 148-173.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5855
Updated:
2018-12-20 23:10:06
Metrics:
Views: 46    Downloads: 3
Export: