Analysis of regional security dynamics. Internal and external factors and their interplay : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of regional security dynamics. Internal and external factors and their interplay: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2010.
Pages:
250 p
Notes:
Disertacija rengta 2005-2010 m. Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete. Dr. disert. (social. m.) – Vytauto Didžiojo universitetas, 2010. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Regioninės saugumo dinamikos analizė. Vidiniai bei išoriniai veiksniai ir jų sąveika Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010 24.00
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje, taikant tarptautinių santykių konstruktyvizmo ir angliškosios mokyklos teorijas ir jas papildant, formuojamas regioninės saugumo dinamikos analizės modelis. Darbe siekiama pateikti modelį, pagrįstą originalia regioninių saugumo tvarkų tipologija, kuri galėtų prgrįsti regioninio saugumo kaitą bei atskleisti jo raidos ypatybes, taip pat suteiktų galimybę tirti skirtingų saugumo grėsmių dinamiką regioniniame analizės lygmenyje. Disertacijoje pagrindiniais veiksniais apsprendžiančiais regioninę saugumo tvarką pasirenkami regioninė galios struktūra, institucijos ir identitetas, priklausomai nuo skirtingų šių faktorių sąveikos variacijų išskiriami penki regioninės saugumo tvarkos tipai. Vėliau įvertinamas išorinių veiksnių poveikis kiekvienam regioninės saugumo tvarkos tipui bei kiekvienu atveju išryškinami regioninių saugumo tvarkų kaitos bruožai. Taip pat vertinamos skirtingų regioninės saugumo tvarkos tipų sąsajos su regioninėmis saugumo grėsmėmis ir regioninių saugumo tvarkų kaitos poveikis regiono autonomijai saugumo srityje. Disertacija nuosekliai atskleidžia kaip įmanoma suformuoti dinamišką regioninio saugumo analizės modelį, apimantį tiek vidinius, tiek ir išorinius veiksnius, iliustruojantį regioninio saugumo raidą, įgalinantį tirti saugumo grėsmių variacijas skirtinguose regionuose ir jų kaitą, prognozuoti regioninio saugumo raidą bei regiono autonomijos (saugumo srityje) lygį bei kaitą.

ENThe model of the analysis of regional security dynamics is developed in the PhD thesis by applying and supplementing the theory of international relations constructivism and the theory of the English school of international relations. The aim of the thesis is to present a model based on the original typology of regional security orders, which could substantiate the change in regional security and reveal peculiarities of its development, as well as allow to study the dynamics of different security threats at the regional level of the analysis. The structure of regional power, institutions and identity are selected in the PhD thesis as the main factors, which determine a regional security order. Five types of regional security order are distinguished depending on the variations of the interaction of these factors. The impact of external factors on each type of regional security order is later assessed and in each case the features of the change in regional security orders are highlighted. Interrelations of different types of regional security orders with regional security threats and the impact of the change of regional security orders on the region’s autonomy in the security field are also assessed. The PhD thesis consistently reveals, how it is possible to develop a dynamic model for the analysis of regional security, which covers internal and external factors, illustrates the development of regional security, enables research of the variations of security threats in different regions and their changes, forecasts the development of regional security and the level and change of a region’s autonomy (in the security field).

ISBN:
9789955125877
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5851
Updated:
2014-02-07 20:08:45
Metrics:
Views: 32
Export: