Internetinė finansų ir investicijų informacija : [enciklopedinis finansų ir ekonomikos žinynas]

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Internetinė finansų ir investicijų informacija: [enciklopedinis finansų ir ekonomikos žinynas]
Alternative Title:
Finance and investment information on web
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006.
Pages:
528 p
Notes:
Rodyklė.
Summary / Abstract:

LTŽinyne apžvelgiami reikšmingesni ekonomikos ir finansų informacijos greitkeliai bei specializuotos išplėstinės paieškos sistemos, duomenų bazės ir svetainės. Žinynas padeda geriau orientuotis pagrindinėse investavimo, bankinin¬kystės, specialiųjų ekonominių tyrimų, rinkodaros, verslo ir verslo teisės, statistikos, profesijų ir turto registrų bei standartų, intelektinės nuosavybės, taikomosios prognostikos ir kitose srityse. Prieduose gretinamos ekonomikos ir su ja susijusių sričių klasifikacijos, daugiausia analitiškai išplėtotos paieškos sistemose, jų deskriptoriai, taksonominiai principai ir kriterijai. Jų lyginamoji analizė yra svarbi vertinant perspektyvias ekonomikos kryptis ir galimybes, atsižvelgiant j globalizacijos ir tvarios plėtros, intelektinių išteklių specialiųjų tyrimų didėjančią svarbą, naujų ekonominių įverčių, metodų ir teorijų kūrimo būtinybe žinių visuomenėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Finansų informacijos centrai; Ekonominės informacijos centrai; Centers of finance data basis; Centers of economic information.

ENThe directory overviews the most significant economic and financial information highways as well as specialised extended search systems, databases and websites. The directory aids orientation in the key areas of investment, banking, specialised economic research, marketing, business and business law, statistics, registers of professions and property, standards, intellectual property, applied forecasting, etc. The annexes compare classifications of economics and related spheres mostly in analytically developed search systems, their descriptors, taxonomic principles and criteria. Their comparative analysis is important in assessing prospective trends and opportunities in economics, taking into account the increasing importance of globalisation and sustainable development, specialised research into intellectual resources, and the necessity of new economic estimates, methods and theories in a knowledge-based society.

ISBN:
9955190418
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5849
Updated:
2022-07-05 11:50:03
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: