Internetinė finansų ir investicijų informacija : [enciklopedinis finansų ir ekonomikos žinynas]

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėInternetinė finansų ir investicijų informacija : [enciklopedinis finansų ir ekonomikos žinynas]
Kita antraštėFinance and investment information on web
AutoriaiBuračas, Antanas
PaskelbtaVilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006
Puslapiai528 p.
PastabosRodyklė.
Reikšminiai žodžiai
LTFinansų informacijos centrai; Ekonominės informacijos centrai
ENCenters of finance data basis; Centers of economic information
Santrauka / Anotacija

LTŽinyne apžvelgiami reikšmingesni ekonomikos ir finansų informacijos greitkeliai bei specializuotos išplėstinės paieškos sistemos, duomenų bazės ir svetainės. Žinynas padeda geriau orientuotis pagrindinėse investavimo, bankinin¬kystės, specialiųjų ekonominių tyrimų, rinkodaros, verslo ir verslo teisės, statistikos, profesijų ir turto registrų bei standartų, intelektinės nuosavybės, taikomosios prognostikos ir kitose srityse. Prieduose gretinamos ekonomikos ir su ja susijusių sričių klasifikacijos, daugiausia analitiškai išplėtotos paieškos sistemose, jų deskriptoriai, taksonominiai principai ir kriterijai. Jų lyginamoji analizė yra svarbi vertinant perspektyvias ekonomikos kryptis ir galimybes, atsižvelgiant j globalizacijos ir tvarios plėtros, intelektinių išteklių specialiųjų tyrimų didėjančią svarbą, naujų ekonominių įverčių, metodų ir teorijų kūrimo būtinybe žinių visuomenėje. [Iš leidinio]

ENThe directory overviews the most significant economic and financial information highways as well as specialised extended search systems, databases and websites. The directory aids orientation in the key areas of investment, banking, specialised economic research, marketing, business and business law, statistics, registers of professions and property, standards, intellectual property, applied forecasting, etc. The annexes compare classifications of economics and related spheres mostly in analytically developed search systems, their descriptors, taxonomic principles and criteria. Their comparative analysis is important in assessing prospective trends and opportunities in economics, taking into account the increasing importance of globalisation and sustainable development, specialised research into intellectual resources, and the necessity of new economic estimates, methods and theories in a knowledge-based society.

ISBN9955190418
Mokslo sritisEkonomika / Economics
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5849
Atnaujinta2018-11-28 08:24:51
Metrika Peržiūros: 5