Sinchronija dubliuotuose filmuose (animacinio filmo "Aukštyn" pavyzdys)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sinchronija dubliuotuose filmuose (animacinio filmo "Aukštyn" pavyzdys)
Alternative Title:
Synchrony in dubbed films (a case study of the animated film "Up")
In the Journal:
Vertimo studijos. 2011, t. 4, p. 82-94
Keywords:
LT
Dubliavimas; Filmų vertimas; Fonetinė sinchronija; Fonetinė, semantinė, draminė sinchronija; Semantinis lygmuo; Vertimas; Vertimo strategijos.
EN
Dubbing; Film translation; Phonetic synchrony; Phonetic, semantic, dramatic synchrony; Semantic level; Translation; Translation strategies.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje filmų dubliavimas nėra labai populiarus todėl ir dubliavimo tyrimams skiriama nepakankamai dėmesio, nors šis vertimo būdas – ne tik brangiausias, bet ir sudėtingiausias. Didžiausias iššūkis vertėjams ir dubliuojantiems aktoriams yra išlaikyti skirtingų lygmenų – fonetinę, kinetinę, semantinę ir charakterio – sinchroniją. Straipsnio tikslas – apžvelgti dubliuotų filmų specifiką, sinchronijos tipus ir išanalizuoti, kaip šie tipai derinami dubliuojant. Analizei pasirinktas lietuviškai dubliuotas animacinis filmas „Aukštyn“ (Up, 2009). Fonetinio lygmens analizei aktualiausi tie filmo kadrai, kuriuose aiškiai matyti personažų veidas ir lūpos, nes svarbu išanalizuoti, ar atitinka originalo ir dubliuoto filmo pasakymų skiemenų skaičius ir artikuliacija, daugiausia dėmesio skiriant lūpiniams priebalsiams ir atviriesiems balsiams. Atliekant kinetinio lygmens analizę, tikrinama, ar kalbinė informacija sutampa su nežodine, analizuojant charakterio lygmenį – kaip atskleidžiami veikėjų charakteriai, kaip perteikiamas specifinis kurio nors personažo akcentas. Analizuojant semantinį lygmenį pastebėta, kad siekiant kuo didesnės fonetinės ir kinetinės sinchronijos taikomi įvairūs teksto modifikacijos būdai. [Iš leidinio]

ENDubbing is both the most difficult and the most expensive type of film translation. The greatest challenge for dubbing actors is to retain the three-level – phonetic, semantic and dramatic – synchrony. Thus, the aim of the article is to put some light on the characteristic features of dubbed films, types of synchrony among them, and to analyse how these types work together in the dubbed film "Up" (2009). The close-ups where characters’ faces and lips are seen are the most relevant to the phonetic analysis, since it is important to find out if the number of syllables and lip and jaw movements of the actor speaking the source language can fit for the target utterance. To achieve greater semantic and phonetic synchrony various modifications are made on the semantic level, e.g. concretization, generalization, addition, and substitution. On the dramatic level, the correspondence between verbal and nonverbal information is important, the disclosure of characters’ features and rendering of specific accent. However, the main aim of dubbing is not the coherence of all types of synchrony but the attractiveness of the film, therefore some losses in synchrony may be justified if the dramatic effect is retained. [From the publication]

ISSN:
2029-7033
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58487
Updated:
2021-01-20 18:46:20
Metrics:
Views: 35    Downloads: 1
Export: