Grammatical compression in film translation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Grammatical compression in film translation
Alternative Title:
Gramatinė kompresija filmų vertimuose
In the Journal:
Vertimo studijos. 2011, t. 4, p. 71-81
Keywords:
LT
Filmų vertimai; Gramatinė kompresija; Kompresijos strategija; Subtitrai; Tarptautinis kultūros kontekstas; Vertimas; Vertimo strategija.
EN
Compression strategy; Film translation; Grammatical compression; International cultural context; Subtitles; Sutitles; Translation; Translation strategy.
Summary / Abstract:

LTSiekdami adekvačiai išversti tekstą, išsamiai perteikti teksto originalo kalba informaciją ir išsaugoti jo sąsajas su tarptautiniu kultūriniu kontekstu, subtitrų vertėjai dažnai naudoja kompresijos strategijas, kad minimaliomis kalbinėmis priemonėmis galėtų maksimaliai perteikti teksto originalo kalba turinį. Dėl ribotos titrų apimties ir glaustos kalbinės raiškos, kai vertėjas turi perteikti žiūrovui tik esminius originalo minties aspektus, kompresija tampa nepakeičiama subtitrų vertimo strategija tiek gramatiniame, tiek leksiniame kalbos lygmenyje. Šiame straipsnyje pristatoma kompresija kaip viena iš šiuolaikinio vertimo strategijų, apimanti tam tikrų teksto originalo kalba elementų trumpinimą neprarandant ir neiškreipiant teksto originalo kalba esmės. Atliktoje praktinėje subtitrų analizėje apsiribojama tik gramatiniu lygmeniu: analizuojami dviejų skirtingų žanrų filmų (dokumentinio „Laiko dvasia“ (Zeitgeist) ir meninio „Avataras“ (Avatar)) angliški ir lietuviški subtitrai ir atliekama lietuviškuose subtitruose pasitaikiusių kompresijos atvejų analizė. Tyrimo rezultatai rodo, kad meninio žanro filmų subtitruose gramatinė kompresija taikoma dažniau nei mokslinio žanro filmuose. Tai leidžia daryti prielaidą, kad meninio filmo subtitruose pasitaiko nemažai perteklinės informacijos, kurią vertime galima nenuostolingai pakeisti, sutrumpinti arba jos atsisakyti, o mokslinio stiliaus filmuose pateikiami svarbūs informaciniai turinio blokai, kurių modifikacija arba atsisakymas vertime gali iškreipti teksto originalo kalba turinio esmę. [Iš leidinio]

ENNowadays translators employ various translation strategies in order to produce an adequate translation and further establish international communication. This paper deals with one translation strategy called compression which involves leaving out the target text elements present in the source text to retain the content of the words rather than preserve the structural adequacy of the text format. The degree of compression is constantly increasing in contemporary translations, due to an intensive lifestyle, the necessity to convey informational content as quickly as possible arises. Compression is widely employed in subtitling because of both the requirement to provide a very short target text by employing a restricted number of symbols allowed per one subtitle, and the necessity to express only the main idea of the utterances. Taking linguistic aspects into account, the translation strategy comprises of either grammatical or lexical ways to shorten the text without destroying its meaning. This paper presents the grammatical means of compression observed in film subtitling by shifting the primary focus on grammatical alternations found in different film genres. [From the publication]

ISSN:
2029-7033
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58485
Updated:
2019-12-01 18:10:49
Metrics:
Views: 33    Downloads: 1
Export: