Specialiųjų ugdymos(si) poreikių moksleivių gamtamokslinio ugdymo aktualumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų ugdymos(si) poreikių moksleivių gamtamokslinio ugdymo aktualumas
Alternative Title:
Relevance of natural science education of children with special educational needs
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje [Natural Science Education in a Comprehensive School]. 2006, 7, P. 39-43. XII nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu labai didelis dėmesys skiriamas integruoto ugdymo formoms bei klausimams.Jau daugiau kaip dešimtmetis vykstanti praktinė neįgaliųjų, specialiųjų poreikių (tarp jų ir ugdymo(si)) turinčių asmenų integracija į visuomenę iki šiol nėra galutinai kokybiškai atskleista. Straipsnyje atskleidžiama, keik dėmesio skirta specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams, gamtamokslinio ugdymo problematikai svarbiausiuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose. Buvo atliktas tyrimas „Kontent" analizės metodu. Tęstiniuose Lietuvos mokslo darbų leidiniuose „Specialusis ugdymas“, „Nežymaus protinio atsilikimo vaikų ugdymas“ (nuo 2001 m. „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas“), „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“ ir metodiniame žurnale „Žvirblių takas“ atlikta teminė publikacijų analizė. Išskirtos tik tos publikacijos, kuriose nagrinėjami gamtamokslinio ugdymo (gamtos didaktikos) klausimai, susiję su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais moksleiviais. Tyrimų bei publikacijų 1995-2005 metais, kurios tiesiogiai susijusios su specialiųjų ugdymo(si) poreikių moksleivių gamtamoksliniu ugdymu, atlikta labai mažai. Tai rodo menką domėjimąsi šia aktualia sritimi. Pateiktų publikacijų turinyje atsispindi tik tam tikros (pavienės) gamtos didaktikos nagrinėjamos temos, kurias iš esmės parengė vienas autorius. Straipsniuose / publikacijose nėra jokios aiškios tyrinėjamos problematikos.Reikšminiai žodžiai: Specialiųjų ugdymo (-si) poreikių moksleiviai; Gamtamokslinis ugdymas; Publikacijos.

ENLately a good deal of attention has been dedicated to forms and issues of integrated education. The practical integration of the disabled and persons with special needs (including educational needs) into the society, which has been in progress for more than ten years is still not conclusively developed. The article reveals the amount of attention, dedicated to the children with special educational needs and the problems of natural sciences education in the most important periodical publications of Lithuania. A content analysis was performed in the following scientific researching publications, issued in series: “Specialusis Ugdymas”, “Nežymaus Protinio Atsilikimo Vaikų Ugdymas” (since 2001 – “Specialiųjų Poreikių Vaikų Ugdymas”), “Gamtamokslinis Ugdymas Bendrojo Lavinimo Mokykloje” and the methodological magazine “Žvirblių Takas”. Only the publications, examining the issues of natural science education (nature didactics), relating to the school students with special educational needs were distinguished. During the time period of 1995-2005 there were very little studies and publications, directly relating to natural scientific education of students with special educational needs, which shows insignificant interest in this relevant area. The content of the provided publications reflects only certain (individual) topics, examined by natural didactics, in essence prepared by one author. The articles / publications contain no clear topic of study.

ISBN:
9955655593
ISSN:
2335-8408
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5846
Updated:
2021-04-06 19:52:31
Metrics:
Views: 19
Export: