Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai ir jų įgyvendinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai ir jų įgyvendinimas
Alternative Title:
Principles of legal regulation of labour relations and their implementation
Keywords:
LT
Asociacija; Darbo teisės principai, asociacijų laisvė, priverstinis darbas, lygios galimybės, darbo santykiai; Kolektyvinė sutartis; Lygios galimybės; Priverstinis ir privalomasis darbas; Sauga darbe.
EN
Association; Collective agreement; Equal rights; Forced and compulsory labor; Principles of labour law, freedom of association, forced labour, equal opportunities, employment relations; Safety.
Summary / Abstract:

LTDarbo teisės principai yra tam tikros idėjos, kuriomis būtina vadovautis reguliuojant darbo santykius. Darbo teisės principai įtvirtinti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnyje. Šiame straipsnyje įtvirtinti principai atlieka keletą svarbių funkcijų - jie yra taikomi reglamentuoti darbo santykius, juos aiškinti, taikyti, užpildyti darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų spragas ir šalinti kolizijas. Valstybė privalo skatinti darbo santykio teisinio reglamentavimo principų įgyvendinimą. Straipsnyje analizuojama darbo santykio teisinio reglamentavimo principų samprata, jų reikšmė bei įgyvendinimo ypatumai. [Iš leidinio]

ENLabour rights are ideas, which help to control the relationship at work. The principles of labour rights are consolidated in the 2nd edition of Constitution of the Republic of Lithuania. These consolidated principles have important functions - they are used to regulate the relationships at work, to investigate them, fix them, to fill in the gaps of relationships at work regulating documents and remove collision. Our country must encourage to fulfil the principles of relationships at work. In this article the conception of regulation of relationships at work, their meaning and feature of realisation is analysed. [From the publication]

ISBN:
9789955274476
Subject:
Related Publications:
Darbo teisė: teorija ir praktika. D. 1 / Viktoras Tiažkijus. Vilnius : Justitia, 2005. 496 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58426
Updated:
2019-11-18 11:29:11
Metrics:
Views: 57
Export: