Prancūzijos civilinis (Napoleono) kodeksas ir jo galiojimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prancūzijos civilinis (Napoleono) kodeksas ir jo galiojimas Lietuvoje
Alternative Title:
France Civil (Napoleonic) Code and its validity in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2014, t. 13, Nr. 3, p. 513-527
Keywords:
LT
Civilinė teisė; Prancūzijos civilinis (Napoleono) kodeksas; Teisės recepcija ir novelizavimas; Lenkijos karalystė; Varšuvos kunigaikštystė.
EN
Civil law; France Civil (Napoleonic) Code; Reception of law and novelisation; Kingdom of Poland; Duchy of Warsaw.
Summary / Abstract:

LT1804 m. Civilinis (Napoleono) kodeksas sudaro ne tik Prancūzijos civilinės teisės branduolį, bet kartu yra ir didysis romanų teisės šeimos privatinės teisės kodifikacijos pavyzdys. 2014 m. kovo mėnesį sukako 210 metų nuo Kodekso priėmimo. Kitų metų gegužės mėnesį bus minimos 206-osios Kodekso įsigaliojimo Pietų Lietuvoje (Suvalkijoje) metinės. Kodeksas yra vertinamas kaip Prancūzijos revoliucijos dvasios kūrinys, kuris iš esmės pašalino feodalinės praeities teisinius santykius ir jų vietoje įtvirtino nuosavybės, sutarčių sudarymo laisvės, šeimos ir šeimyninio paveldėjimo vertybes. Į Kodeksą buvo išmintingai įtraukti ir visos ilgos istorinės raidos rezultatai; Kodeksas yra vykęs tradicinių ir pasitvirtinusių teisės institutų sujungimas. Europos šalys įvairiu mastu patyrė Kodekso įtaką. Jis paveikė beveik visas XIX a. civilinės teisės kodifikacijas Europoje, jį priėmė daugelis Lotynų Amerikos šalių. Dėl Napoleono užkariavimų nuo 1808 m. Kodeksas buvo įvestas pietinėje Lietuvoje (Užnemunėje) ir galiojo čia iki 1940 m. vasaros pabaigos. [Iš leidinio]

ENCivil (Napoleonic) Code, dated 1804, constitutes not only the core of the French Civil Law but is equally a great codification example of Roman Private Law. The Code came from the spirit the French Revolution. It radically eliminated feudal legal traditions and established the principles of Property Law, Freedom of Contract Law, Family Law, Law on Inheritance. The Code reflects the historical results of the development of law and creates the legal framework for the development of the modern Civil Law. European countries experienced the influence of the Code. The Code had an impact on almost all legal codifications of Civil Law in Europe. It was also accepted by many Latin American countries. Due to the conquests of Napoleon on 1808, the Code was introduced in southern Lithuania (the lands behind the Neman) and existed there by 1 December 1940. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Subject:
Related Publications:
Lietuvos teisės šaltiniai 1918-1940 metais / Mindaugas Maksimaitis. Vilnius : Justitia, 2001. 199 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58234
Updated:
2018-12-17 13:52:17
Metrics:
Views: 165    Downloads: 6
Export: