Alkoholio mažmeninės prekybos priežiūra ir kontrolė Lietuvoje: į problemų sprendimą orientuotos kontrolės link

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alkoholio mažmeninės prekybos priežiūra ir kontrolė Lietuvoje: į problemų sprendimą orientuotos kontrolės link
Alternative Title:
Alcohol retail trade low enforcement in Lithuania: towards a problem-solving oriented control
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2014, t. 13, Nr. 3, p. 483-496
Keywords:
LT
Mažmeninė alkoholio prekyba; Kontrolė; Reaktyvi kontrolė; Proaktyvi kontrolė.
EN
Alcohol retail trade low enforcement; Towards a problem-solving oriented control.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos mažmeninės alkoholio pardavimo priežiūros ir kontrolės praktinės problemos. Darbe remiamasi mokslinės literatūros, teisės aktų ir 15 pusiau struktūruotų kokybinių interviu, kuriuose dalyvavo alkoholio mažmeninės prekybos priežiūrą ir kontrolę vykdančiais Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, policijos komisariatų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, savivaldybių administracijos licencijavimo skyriaus ekspertai, duomenimis. Daroma išvada, jog reaktyvi kontrolė yra nulemta gyventojų skundų dėl nelegalios prekybos ir piktnaudžiavimo alkoholiu keliamos žalos. Skundų, kad mažmeninės prekybos alkoholiu licencijų turėtojai pažeidžia techninius į licenciją įrašytus reikalavimus, tokius kaip sandėliavimo vieta, parduodamo alkoholio rūšis, pasitaiko itin retai. Reaktyvios priežiūros ir kontrolės veiksmingumas neužtikrinamas dėl neapibrėžto alkoholio suvartojimo vietoje kiekio ir neribojamo alkoholio išsinešimo atidarytoje taroje, slapto pirkėjo metodo neįteisinimo, nelegalaus alkoholio patikrinimų ribojimo. Tik siekiama proaktyvios kontrolės, nes pradėta kaupti informacija, planuojamos patikros, tačiau aiškių tikslų, susietų su žalos valdymu, patikrinimų efektyvumo vertinimu, nėra. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the practical problems of the law enforcement of the retail trade of alcohol. It is based on the data of scientific literature, legal acts, and 15 semi-structured qualitative interviews with the experts who conduct the supervision and control of the retail trade of alcohol at the Drug, Tobacco and Alcohol Control Department, the State Food and Veterinary Service, police commissariats, and municipal administration licensing departments. The research concludes that the reactive control is conditioned by the residents’ complaints about the harm caused by illegal trade and abuse of alcohol. The complaints that the holders of alcohol retail trade licenses violate the technical requirements included in the license, e.g. for the storage location or the type of alcohol sold, are very rare. The efficiency of reactive supervision and control is hindered by the undefined amount of alcohol consumed in the location and the unrestricted carrying of alcohol in an open container, the illegitimacy of the method of secret shopper, and the restrictions imposed on inspections checking for illegal alcohol. Meanwhile, the proactive control is still emerging, because the information is being gathered and inspections are planned, but there are no clear goals associated with damage control or evaluation of inspection efficiency. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.13.3.8388
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58231
Updated:
2018-12-17 13:52:16
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: