Jakušo Andrejevičiaus Malyškino nelaimė ir Aleksandro valdymo laikų pinigų reformos klausimas

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėJakušo Andrejevičiaus Malyškino nelaimė ir Aleksandro valdymo laikų pinigų reformos klausimas
Kita antraštėThe Misfortune of Jakušas Andrejevičius Malyškinas and the Issue of the Monetary Reform Under the Reign of Alexander
AutoriaiKvizikevičius, Linas
LeidinyjeNumizmatika . 2006, t. 4-5, p. 9-11
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTMalyškinas, Jakušas Andrejevičius; Carinė Rusija; Prūsija; Pinigų reforma
Santrauka / Anotacija

LT1495 m. ruošiantis vykdyti pinigų reformą LDK imtasi kai kurių administracinių priemonių: uždaryta siena su Prūsija teisinantis maru, uždrausta išvežti į užsienį, ar tik į Maskvą, sidabrą. Pastarasis draudimas įvestas be jokio įspėjimo, todėl kilo konfliktas dėl sidabro. Dėl Jakušo Malyškino atvejo, kuris Vilniuje buvo įsigijęs sidabro ir norėjo jį gabenti į Maskvą, didysis Lietuvos kunigaikštis aiškinosi su didžiuoju Maskvos kunigaikščiu. Maskvos valdovui šis reikalas buvo labai opus, nes jo kraštui nebuvo iš kur apsirūpinti sidabru. Pateikti duomenys numato Aleksandro pinigų reformos datą – 1495 m. kovo – balandžio mėnesiai. Antra vertus, atsiranda žinių apie apgalvotą administracinėmis priemonėmis vedamą pinigų politiką.

ENIn 1945, some administrative measures were introduced while preparing to launch a monetary reform in the Grand Duchy of Lithuania; the closure of boarders with Prussia with the plague as an excuse for that and the embargo on the export of silver to foreign countries or only to Moscow. The embargo was introduced without any prior notification, thus provoking a conflict over silver. As for the case of Jakubas Malyškinas, who bought silver in Vilnius and wanted to take it to Moscow, it was discussed between the Grand Duke of Lithuania and the Grand Duke of Moscow. This case was very urgent for the ruler of Moscow, since his country did not have silver resources. The data presented suggest the date of the monetary reform launched by Alexander, i.e. March-April of 1945. On the other hand, some assumptions have emerged that the monetary policy was implemented through deliberate administrative measures.

ISSN1392-8570
Mokslo sritisIstorija / History
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5823
Atnaujinta2018-12-20 23:10:05
Metrika Peržiūros: 2    Atsisiuntimai: 1