Tarėjų instituto perspektyvos Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarėjų instituto perspektyvos Lietuvoje
Alternative Title:
Prospects of institute of lay judges in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos teisės institutas, 2015.
Pages:
152 p
Contents:
Įvadas — Visuomenės atstovų dalyvavimo teismų veikloje formos: Visuomenės atstovo vykdant teisingumą samprata; Visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą formos (modeliai); Apibendrinimas — Visuomenės atstovai kontinentinės Europos teismuose: Vokiškasis Schöffen bendradarbiavimo teismo modelis; Tarėjų dalyvavimas teismo procese Prancūzijoje ir Italijoje; Tarėjai Skandinavijos valstybių teismuose; Moksliniai tarėjų veiklos tyrimai ir kritika; Tendencijų apibendrinimas — Viešasis diskursas Lietuvoje tarėjų klausimu: Publikacijų skaičiaus kaita; Publikacijų autoriai; Pranešimų formos; Tarėjų instituto tematikos santykis su visos publikacijos turiniu; Žinučių turinys; Publikacijų tonas; Publikacijų argumentacijos pagrindas; Publikacijų argumentai — Lietuvos teisėjų, advokatų ir prokurorų požiūris — Priežastys, skatinančios Lietuvoje svarstyti tarėjų idėją: Aplink vykstantys procesai; Nepasitikėjimas — Argumentai „už“ tarėjų instituto įdiegimą: Visuomenės švietimas; Požiūrių įvairovė; „Gyvosios“ teisės ir formaliosios teisės suartinimas; Daugiau demokratijos; Papildoma apsauga nuo teismo piktnaudžiavimų; Teisėjų „skydas“ ir papildomas jų nepriklausomumo garantas; Didesnis legitimumas — Argumentai „prieš“ tarėjų instituto įdiegimą — Nėra tradicijos, bus svetimkūnis — Beprasmiškas balastas teismo procesui — Neprognozuojami sprendimai — Išaugusios sąnaudos; Formaliosios teisės neišmanymas ir rėmimasis subjektyviu teisingumo jausmu; Tai paskatins baudžiamosios politikos griežtėjimą; Nėra efektyvių stabdžių, užtikrinančių apsaugą, kad nebus favoritizmo ir korupcijos; Bus vadovaujamasi emocijomis, prietarais ir stereotipais, o ne „pažangiomis idėjomis“ —Su tarėjų instituto įdiegimu Lietuvoje susijusios grėsmės: Sprendimo argumentavimas; Šališkumo grėsmė; Piliečių nenoras būti tarėjais; Grėsmė jurisprudencijos tęstinumo principui; Tarėjų pasyvumas; Teisėjų dominavimas ir tarėjų užgožimas; Konfidencialumo pažeidimai — Koks tarėjų institutas tinkamiausias Lietuvoje?: Kokio tipo bylose?; Kuriose instancijose?; Su kokiais įgaliojimais?; Kaip parenkant?; Kaip atlyginant / kompensuojant? — Išvados — Darbe panaudota mokslinė ir specialioji literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Tarėjai; Kontinentinė Europa; Teisininkų nuomonė; Grėsmės; Privalumai.
EN
Councilors; Lithuania; Continental Europe; Lawyers' opinion; Threats; Advantages.
ISBN:
9789986704379
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58200
Updated:
2021-02-08 13:42:12
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: