Naujausiųjų laikų konfliktų archeologija: Lietuvos partizaninio karo tyrimų atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujausiųjų laikų konfliktų archeologija: Lietuvos partizaninio karo tyrimų atvejis
Alternative Title:
Modern conflict archaeology: a case of the investigation of the Lithuanian partisan war
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2014, t. 40, p. 221-253
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Naujausiųjų laikų konfliktų archeologija; Lietuvos partizaninis karas; Archeologiniai tyrimai; Daugėliškių miško bunkeris; Modern conflict archaeology; Lithuanian partisan war; Archaeological investigation; Daugėliškiai Forest bunker.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Daugėliškių miško bunkeris; Pasipriešinimo judėjimai. Pogrindis. Partizanai / Resistance movements. Underground. Partisans.
EN
Daugėliškiai Forest bunker; Lithuanian partisan war; Modern conflict archaeology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma naujausiųjų laikų konfliktų archeologija, atskleidžiami jos bruožai, teorinės ir metodinės apibrėžtys. Nagrinėjami Lietuvos partizaninio karo vietų archeologiniai tyrimai (1992–2013 m.), jų rezultatai, išskiriamos ir apžvelgiamos atskiros tyrimų kryptys. Ypatingas autorių dėmesys teikiamas 2010 m. Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojo L. Grigonio-Užpalio vadavietės Daugėliškių miške (Raseinių r.) tyrimams. Remiantis šio partizanų bunkerio tyrimų rezultatais atskleidžiamas archeologijos vaidmuo partizaninio karo vietų tyrimuose, naujausiųjų laikų konfliktų archeologijoje ieškoma ribos tarp archeologijos mokslo ir metodo. [Iš leidinio]

ENThis article presents modern conflict archaeology, revealing its features as well as theoretical and methodical definitions. The archaeological investigation of Lithuanian partisan war sites (1992–2013) and their results are examined and the separate research directions are distinguished and surveyed. The authors pay special attention to the 2010 investigation of the Daugėliškiai Forest (Raseiniai District) headquarters of L. Grigonis-Užpalis, Deputy Chairman of the Presidium of the Council of the Union of Lithuanian Freedom Fighters. The results of the investigation of this partisan bunker reveal the role of archaeology in the investigation partisan war sites and help to define the boundaries between archaeological science and method in modern conflict archaeology. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58190
Updated:
2018-08-20 15:45:41
Metrics:
Views: 54    Downloads: 12
Export: