Returns to scale in the Lithuanian family farms: a quantitative approach

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Returns to scale in the Lithuanian family farms: a quantitative approach
Alternative Title:
Masto grąža Lietuvos ūkininkų ūkiuose: kiekybinis požiūris
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2013, t. 20, Nr. 3, p. 195-210
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Duomenų apgaubties analizė; Efektyvumas; Gamybos mastas; Produktyviausias gamybos mastas; Ūkininkų ūkiai; Žemės ūkis; Agriculture; Data envelopment analysis; Efficiency; Family farms; Most productive scale size.
Keywords:
LT
Duomenų apgaubties analizė; Efektyvumas; Gamybos mastas; Produktyviausias gamybos mastas; Ūkininkavimas / Farming; Žemės ūkis / Agriculture.
EN
Agriculture; Data envelopment analysis; Efficiency; Family farms; Most productive scale size.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama masto grąža ir masto elastingumas Lietuvos ūkininkų ūkiuose. Tyrimas remiasi ūkių lygmens duomenimis. Išskirti trys ūkininkavimo tipai: augalininkystė, gyvulininkystė ir mišrusis. Gamybos ribos sudarymui ir masto elastingumo įvertinimui taikytas neparametrinis metodas – duomenų apgaubties analizė. Neefektyvūs stebėjimai buvo projektuojami į gamybos ribą ir analizuojami sąnaudų taupymo ir gamybos didinimo požiūriais. Efektyvūs stebėjimai, priklausantys gamybos ribai, buvo nagrinėjami pagal Banker ir Thrall (1992) metodiką. Tyrimo rezultatai leidžia įvertinti ūkių dydį, užtikrinantį kiekvieno ūkininkavimo tipo didžiausią produktyvumą. Ūkių dydis buvo išreikštas tiek absoliučiais, tiek santykiniais rodikliais. Minėtieji dydžiai gali būti naudingi moksliniuose ūkių struktūros ir darnios žemės ūkio politikos tyrimuose. [Iš leidinio]

ENThe paper analysed the returns to scale and scale elasticity prevailing in the Lithuanian family farms. The analysis was based on the farm-level data. Specifically, the three farming types were considered, viz. crop, livestock, and mixed farming. The non-parametric method, data envelopment analysis, was employed to define the production frontier and compute the estimates of the scale elasticity. The inefficient observations were projected on the production frontier and analysed both in input and output orientations. Meanwhile, the efficient observations were treated in accordance with Banker and Thrall (1992). The results enabled to estimate the most productive scale size for each of the considered farming types. The farm size was expressed both in absolute and relative terms. These estimates, indeed, might provide a momentum for discussions in regard to the farm structure and sustainable agricultural policy in Lithuania. [From the publication]

DOI:
10.6001/zemesukiomokslai.v20i3.2742
ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Lietuvos respondentinių ūkininkų ūkių techninio ir masto efektyvumo neparametrinis vertinimas / Valerija Vinciūnienė, Jolanta Rauluškevičienė. Vagos. 2006, Nr. 85 (38), p. 39-46.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58148
Updated:
2021-01-14 15:11:46
Metrics:
Views: 8
Export: