Проблемы процессуального равноправия сторон защиты и обвинения на стадии досудебного производства

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Проблемы процессуального равноправия сторон защиты и обвинения на стадии досудебного производства
Alternative Title:
Equality of rights of the accusing and accusatory parties to the process at pre-trial stage
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ikiteisminis tyrimas; Gynyba; Procesinis lygiateisiškumas; Procedural equality; Pretrial investigation; Defence.
Keywords:
LT
Gynyba. Karyba / Defence. Military science; Ikiteisminis tyrimas; Procesinis lygiateisiškumas.
EN
Pretrial investigation; Procedural equality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama kaltinančios bei kaltinamosios proceso šalių lygiateisiškumo ikiteisminiame procese problematika Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Šalių lygiateisiškumas nagrinėjamas per rungtyniškumo principo prizmę. Šis principas pilnai pasireiškia tik teisminėje stadijoje, be to baudžiamojoje teisėje kaltinamoji bei kaltinančioji pusės yra iš esmės nelygios, todėl šalių lygiateisiškumo klausimas ikiteisminėje stadijoje yra opi problema. Straipsnyje daug dėmesio skiria šalių lygiateisiškumo sąvokos aiškinimui. Pasak autoriaus tik aiškus procesinių funkcijų atskyrimas gali garantuoti proceso šalių lygiateisiškumą. Straipsnyje taip pat analizuojamas proceso šalių lygiateisiškumo principo pasireiškimas grupinių baudžiamųjų veikų atveju bei ginčijant ikiteisminių tiriamųjų veiksmų rezultatus. Autorius taip pat pateikia rekomendacijas, kaip garantuoti proceso šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą baudžiamojoje teisėje.

ENThe article analyses the issues of the equality of rights of the accusing and the accusatory parties to the process in Lithuania’s penal law. The equality of the parties is being approached to through the prism of the principle of competitiveness. This principle is fully revealed only at the judiciary stage, besides, the accusing and the accusatory parties are essentially unequal in the penal law and therefore the matter of equality of rights is a pressing issue at the pre-trial stage. The article places a heavy focus on explaining the concept of equality of rights. In the author’s words, the equality of rights of the parties to the process can only be guaranteed through clear differentiation among procedural functions. The article also analyses manufestations of the principle of equality of rights of the parties to the process in case of group criminal activity and in the event of contesting the results of pre-trial investigations. The author also provides recommendations as to ensuring the implementation of the principle of equality of rights of the parties to the process in penal law.

ISBN:
5752513200
Subject:
Related Publications:
Lietuvos Respublikos įstatymuose vartojamų sąvokų žodynas / Remigijus Mockevičius. Vilnius : Registrų centras, 2015. 1512 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5807
Updated:
2013-04-28 16:18:44
Metrics:
Views: 20
Export: