Organizacijos klimato tikslingos kaitos galimybės : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos klimato tikslingos kaitos galimybės: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
145 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Possibilities of planned organizational climate change Vilnius : [Vilnius University], 2006 50 p. : schem
Summary / Abstract:

LTOrganizacijos klimatas yra vienas iš vidinių organizacijos efektyvumo veiksnių. Tyrimo tikslas – nustatyti, ar naudojant planingas priemones galima tikslingai keisti organizacijos klimatą ir koks to kitimo pobūdis. Darbas atliktas remiantis veiksmo tyrimo metodologija. Jame naudoti tyrimo metodai: organizacijos klimato įvertinimo anketa; pusiau struktūruotas interviu ir dokumentų analizė. Tyrimas atliktas 2000-2004 metais, jame dalyvavo trys organizacijos. Atlikus pirmąjį organizacijos klimato tyrimą visose organizacijose buvo nustatyti bendri keistini organizacijos klimato ypatumai, parinktos ir įgyvendintos intervencijos. Antrojo tyrimo rezultatai parodė, kad organizacijos klimatas pasikeitė visose organizacijoje; statistiškai reikšmingai pagerėjo nuo keturių (vienoje organizacijoje) iki penkių (dvi organizacijos) jo ypatumų vertinimas. Taikytos intervencijos padėjo organizacijai išspręsti pirmajame tyrime identifikuotus keistinus organizacijos klimato ypatumus. Tyrimas parodė, kad tikslingais ir planingais veiksmais galima keisti organizacijos klimatą, gerinti jo kokybę. Tai ilgalaikis procesas, reikalaujantis didelio skaičiaus darbuotojų įsitraukimo ir vadovų įsipareigojimo vykdomiems pokyčiams. organizacijos darbuotojų dalyvavimas, nuolatinis grįžtamasis ryšys apie vykstančias intervencijas ir vadovų įsipareigojimas planuojant ir diegiant pokyčius yra kritinis organizacijos klimato keitimo sėkmės faktorius. [Iš leidinio]

ENThe organization climate is one of the internal factors that ensure organization efficiency. The objective of this study is to find out whether the organization climate may be purposefully changed using methodical measures, and what the nature of such a change should be. The study was conducted using action methodology. It also applied the following methods: organization climate assessment questionnaire, partly structured interview and document analysis. The study was carried out between 2000 and 2004 and examined three organizations. After the first investigation of the organization climate, general peculiarities were defined and interventions were chosen and implemented. The results of the second investigation indicated that the organization climate had changed in all organizations; statistically the assessment of organization climate peculiarities increased from four (in one organization) to five (in two organizations). Applied interventions helped to eliminate negative elements of the organization climate identified in the first investigation. The study showed that purposeful and effective actions may change organization climate and improve its quality. This is a long-term process, which requires the involvement of a large number of employees and managers’ commitment for changes to be carried out. Participation of organization employees, continuous feedback about interventions carried out, and managers’ commitment in the planning and changes' implementation phase are prerequisites for the successful organization of climate change.

Related Publications:
Organizacijos klimato būklės diagnostiniai matavimai : sociodemografinių savybių parametras / Jolita Vveinhardt, Ieva Skindaraitė. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2012, Nr. 62, p. 129-146.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5793
Updated:
2022-02-07 20:09:21
Metrics:
Views: 45
Export: