Wydawnictwa poświęcone osiemdziesięcioleciu diecezji Telšiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wydawnictwa poświęcone osiemdziesięcioleciu diecezji Telšiai
Alternative Title:
Publications Dedicated to the Eightieth Anniversary of Telšiai Diocese
In the Journal:
Biuletyn Historii Pogranicza. 2006, nr. 7, p. 109-113
Keywords:
LT
20 amžius; Telšiai; Lietuva (Lithuania); Spauda / Press; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Lietuvių katalikų mokslo akademijos specialioje serijoje „Telšių vyskupijos praeitis“ išspausdinti leidiniai, kurie skirti Telšių vyskupijos įkūrimo aštuoniasdešimtmečio jubiliejui. Tai trijų vyskupijos ganytojų arkiv. Pranciškaus Karevičiaus, MIC, vysk. Justino Staugaičio ir prelato Justino Juodaičio atsiminimai. Anotuojamame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama arkiv. P. Karevičiaus atsiminimams. Arkivyskupo atsiminimai įdomūs tuo, kad čia daug dėmesio skiriama tiems dalykams, kurie svarbūs tyrinėjant lietuvių ir lenkų santykius XX a. pradžioje ir ypač nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimosi pradžioje. Kitaip sakant, arkiv. P. Karevičiaus atsiminimai yra svarbus šaltinis nušviečiant situaciją, kuri buvo iki Telšių vyskupijos įkūrimo. Justinas Staugaitis buvo pirmasis Telšių vyskupas ir jo atsiminimuose daug kalbama apie vyskupijos institucijų kūrimą ir su tuo susijusias problemas. Prelatas Justinas Juodaitis vyskupiją valdė 1946–1949 m., t.y. sovietinių represijų sąlygomis. Pats J. Juodaitis buvo areštuotas ir kalintas Mordovijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Telšiai; Vyskupijos; Sukaktys; Spauda; Bažnyčia; Katalikai.

ENThe article overviews the publications contained within the special series “Past of Telšiai Diocese” by the Lithuanian Catholic Academy of Science. Publications are dedicated to the eightieth anniversary of the establishment of Telšiai Diocese. They include the memoirs of the three diocesan pastors: archbishop Pranciškus Karevičius, bishop Justinas Staugaitis, MIC, and prelate Justinas Juodaitis. The annotated article mostly focuses on the reminisces of archbishop P. Karevičius. The Archbishop’s memoirs may be admired for great attention drawn on the issues essential for the studies of the Lithuanian and Polish relations in the beginning of 20th century, in particular in the beginning of the creation of independent Lithuanian state. In other words, archbishop Karevičius’ memoirs are considered as a relevant source for shedding light on the situation before the foundation of Telšiai Diocese. Justinas Staugaitis was the first bishop of Telšiai and his memoirs greatly refer to the establishment of diocesan institutions and the problems thereof. Prelate Justinas Juodaitis was running the diocese in 1946-1949, subject to the conditions of the Soviet repression. J. Juodaitis himself was arrested and kept in prison in Mordovia.

ISSN:
1641-0033
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5786
Updated:
2013-08-28 13:56:23
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: