Mokinių išgyvenimai keičiant mokyklą ir jų vertinimas švietimo sistemos tobulinimo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių išgyvenimai keičiant mokyklą ir jų vertinimas švietimo sistemos tobulinimo kontekste
Alternative Title:
Pupils’ experiences accompanying school transition and evaluation of these experiences in the context of educational system improvement
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 83, p. 87-95
Keywords:
LT
Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTDaugeliui Europos ir kitų poindustrinių valstybių mokinių bent vieną kartą gyvenime tenka keisti mokyklą ir pereiti iš vienos mokyklos į kitą. Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę ir padaugėjus sisteminių mokyklos keitimo atvejų formuojasi naujos ir labai svarbios švietimo politikos ir praktikos problemos, kurių sprendimui reikalingi moksliniai tyrimai. Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – išnagrinėti teigiamus/ neigiamus mokinių išgyvenimus keičiant mokyklą ir juos įvertinti švietimo sistemos tobulinimo kontekste. Šiam tikslui siekti pasirinktas kokybinis retrospektyvaus dizaino metodas – nestruktūruotas interviu, kurio dėka surinkti duomenys iš 45 suaugusių asmenų apie jų patirtus išgyvenimus keičiant mokyklą. Tyrimu atskleidžiami mokinių teigiami ir neigiami išgyvenimai, kurie sudaro pagrindą manyti, kad decentralizuota švietimo sistema su perėjimais ir pasirinkimo laisve labiau tinka rengti šiuolaikinėje visuomenėje gebančią visaverčiai funkcionuoti asmenybę. Tokiu atveju būtina siekti palengvinti mokyklos keitimo procesą ir atkreipti ypatingą dėmesį į mokyklos keitimo sunkumus patiriančius mokinius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokyklos pasirinkimas; Mokyklos keitimas.

ENThe majority of pupils from European and other post-industrial countries have to change their school and pass from one school to another at least once in their life. After the restoration of independence in Lithuania and with the increase of cases of systemic school changes, new and very topical problems of educational policy and practice are evolving the solving of which requires research. The objective of the research presented in the article is to examine pupils’ positive/negative experiences during school transition and to evaluate them in the context of educational system improvement. For the purpose of this study the qualitative retrospective design was used – unstructured interview thanks to which the data was gathered from 45 adult persons about their experiences during school transition. The survey reveals both positive and negative experiences of pupils which allow to presume that the decentralized education system with transitions and freedom of choice serves better for educating a personality who is able to fully function in the modern society. Therefore, it is necessary to endeavour to facilitate the process of school transition and to pay special attention to the pupils who go through difficulties during the school transition.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5782
Updated:
2018-12-20 23:10:04
Metrics:
Views: 26    Downloads: 8
Export: