Zu einem Ausdrucksmittel der Hervorhebung im Deutschen und im Französischen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zu einem Ausdrucksmittel der Hervorhebung im Deutschen und im Französischen
Alternative Title:
  • About one of the means of expressing logical accentuation in German and French
  • Apie vieną iš loginio akcentavimo raiškos priemonių vokiečių ir prancūzų kalbose
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 3 (36), p. 75-81
Keywords:
LT
Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos dvi vokiečių ir prancūzų kalbos gramatinės konstrukcijos, kurios naudojamos loginiam akcentavimui. Apibūdinama šių konstrukcijų sintaksinė sandara, galimybė jas transformuoti, nustatoma stilistinė vertė ir semantiniai ryšiai su kontekstu. Minėtos konstrukcijos nagrinėjamos ir lyginamuoju aspektu: nustatomi vokiškos ir prancūziškos konstrukcijos panašumai bei skirtumai. Straipsnyje pateikti pagrindiniai loginio akcentavimo, kaip kalbinės universalijos, principai gali būti taikomi ir kitose kalbose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gramatinės konstrukcijos; Sintaksinė sandara; Transformacija; Kontekstas; Stilistinė raiškos priemonė; Grammatical construction; Logical accentuation; Transformation; Stylistic value; Semantic ties.

ENThe article examines two German and French grammatical constructions that are used for logical accentuation. The syntactic structure of these constructions is described, the ways they can be transformed, their stylistic value and semantic links with the context are established. These constructions are studied from the comparative aspect as well: the similarities and differences of the German and French constructions are established. The fundamental principles of logical accentuation presented in this article are linguistic universals and they can therefore be applied in other languages.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5780
Updated:
2018-12-17 11:39:20
Metrics:
Views: 12
Export: