Evaluation of effectiveness of the public sector in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of effectiveness of the public sector in Lithuania
Alternative Title:
  • Sabiedriska sektora efektivitates novertėjums Lietuva
  • Оценка эффективности общественного сектора Литвы
In the Journal:
Economics and business. 2005, vol. 3, no. 10, p. 17-34
Summary / Abstract:

LTVertinimas yra svarbus bet kokių sąnaudų valdymo sistemos komponentas. Vadybos teorijoje ir praktikoje priimta, kad vertinimo išvados gali pagelbėti vyriausybei priimant biudžetinius nutarimus ir suteikia galimybę pagerinti projektų ir programų valdymą. Šis straipsnis analizuoja tris problemas: • Vertinimo technikos. Yra daug skirtingų vertinimo priemonių tipų ir jie gali būti naudojami įvairiai. Nors šios priemonės yra susijusios, vertinimo specialistų naudojama skirtinga terminologija gali sukelti painiavą. • Viešojo sektoriaus tikslai. Vyriausybės funkcija yra užtikrinti visuomeninių produktų ir paslaugų tiekimą, kad apsaugotų savo gyventojus ir pagerintų darnaus gyvenimo sąlygas ir bendrąją šalie gerovę. • Efektyvumo gerinimas: problemos ir strategijos. Politikos Įgyvendinimo strategijos ir programos tikslams pasiekti yra labai svarbios. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viešojo sektoriaus efektyvumas; Viešojo sektoriaus vertinimas; Nauda; Public sector effectiveness; Alternative means for public sector.

ENAssessment is an important component of every cost management system. In management theory and practice, it is accepted that assessment conclusions may help the Government to take budget-related decisions and provide a possibility to improve management of projects and programmes. This article analyses three problems: • Assessment techniques. There are may different assessment instrument types and may be used in a variety of ways. Although these measures are inter-related, different terminology used by assessment specialists may cause confusion. • Public sector aims. The function f the Government is to ensure supply of public products and services in order to safeguard residents and improve cohesive living conditions and the overall wellbeing of the country. • Effectiveness improvement: problems and strategies. Policy implementation strategies and programmes are very important in achieving aims.

ISSN:
2256-0394
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5778
Updated:
2013-04-28 16:18:28
Metrics:
Views: 7
Export: