Improvement of external transport cost evaluation in the context of Lithuania's integration into the European Union

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Improvement of external transport cost evaluation in the context of Lithuania's integration into the European Union
In the Journal:
Transport reviews. 2005, Vol. 25, iss. 2, p. 245-259
Keywords:
LT
Transportas / Transport.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis pradedamas svarbiausių socialinių ribinių ir aplinkos kaštų komponentų apžvalga transporto kontekste, taip pat apibendrinama priemonių, kuriomis galima įvertinti šiuos kaštus, taikymo patirtis Europoje. Ši patirtis yra perekeliama į Lietuvos situaciją, kur yra diskutuojama dauguma tais pačiais klausimais. Siūlomas daugiakriterinis metodas įgyvendinti šią kaštų kultūrą tiek iš valstybės, tiek iš vežėjų perspektyvos. Kaštai turėtų būti didinami iš pagrindų, jei socialiniai bei aplinkos veiksniai būtų apmokestinti transporto vartotojams. Šiuo veiksmu Lietuva priartėtų prie geriausios praktikos šiuo metu Europos Sąjungos veikloje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Transporto kaštai; Įvertinimas; Transport cost; Evaluation; European Union; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe article begins with an overview of the most important social marginal and environmental cost components in the context of transportation; also, the author summarizes European experience of applying measures that allow estimating these costs. This experience is transferred to the Lithuanian settings, where discussion centres on largely similar questions. The author suggests multi-criteria method to implement the culture of these costs from the perspectives of both – the state and road carriers. Costs should be significantly increased, if social and environmental factors were to be charged to users of transportation. With this step, Lithuania would come closer to best practices currently applied in activities of the European Union.

ISSN:
0144-1647
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5773
Updated:
2013-04-28 16:18:25
Metrics:
Views: 10
Export: