Technologijos ir praktinės užduotys vertimo mokyme: studentų nuomonės tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Technologijos ir praktinės užduotys vertimo mokyme: studentų nuomonės tyrimas
Alternative Title:
Use of technology in teaching and learning translation: student opinion survey
In the Journal:
Darnioji daugiakalbystė. 2015, No. 7, p. 160-180. [Sustainable Multilingualism]
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Hypal; Ir įrankiai; Vertimas raštu; Vertimo mokymas(is); Vertimo mokymo užduotys; Vertimo mokymo užduotys ir įrankiai; Hypal; Technology in translation teaching; Translation teaching and learning.
Keywords:
LT
Hypal; Ir įrankiai; Vertimas / Translation; Vertimas raštu; Anglų kalba / English language.
EN
Technology in translation teaching; Translation teaching and learning.
Summary / Abstract:

LTVertimo mokymo tema itin aktuali dėstytojams, siekiantiems kokybiškai perteikti studentams dabartinėje vertimo rinkoje reikalingas kompetencijas. Lietuvoje vertimo mokymui neskiriama pakankamai dėmesio, trūksta tyrimų, pristatančių šiuolaikinius technologijų taikymu grįstus vertimo mokymo metodus. Šiame tyrime siekta išbandyti technologijas, kurios galėtų padėti gerinti vertimo mokymo(si) procesą. Bandymui atlikti pasirinktas įrankis Hypal (Obrusnik & Thomas, 2015), skirtas rinkti duomenis besimokančiųjų vertėjų tekstynui ir leidžiantis atlikti duomenų analizę, panaudojant klaidų žymėjimo ir klaidų statistikos funkcijas. Įrankis Hypal tyrime naudotas teikiant grįžtamąjį ryšį studentams apie jų atliekamus vertimus. Tyrime dalyvavo 11 Vytauto Didžiojo universiteto Taikomosios anglų kalbotyros magistro programos studentų. Taikant anketinės apklausos metodą, siekta išsiaiškinti: a) kaip studentai vertina įrankį Hypal ir galimybę jo aplinkoje gauti grįžtamąjį ryšį; b) kaip vertinamos išbandytos vertimo užduotys, jų turinys ir įvairovė. Apklausos rezultatai rodo, kad įrankis Hypal tyrimo dalyviams atrodo nesudėtingas, o galimybės gauti grįžtamąjį ryšį Hypal aplinkoje yra geros: kiekvienas studentas gali matyti, kur ir kokias klaidas padarė, gauti dėstytojo komentarą ir (ar) pasiūlytą tinkamesnį vertimo variantą. Studentai teigiamai vertina parinktų versti žanrų įvairovę. Teigiama, kad tokio pobūdžio užduotys padeda geriau suvokti skirtingų žanrų tarpkultūrinius, kalbinius ir stiliaus ypatumus, pritaikyti teorines žinias praktikoje. Studentai siūlo didinti užduočių skaičių, be to, norėtų versti kuo įvairesnio pobūdžio tekstus, kurių ilgį ar žanrą galėtų pasirinkti pagal poreikį.Straipsnyje aptarti vertimo mokymo(si) aspektai parodo, kad naudojant įrankius, kurie padėtų efektyviau, aiškiau ir detaliau teikti grįžtamąjį ryšį studentams, galima būtų ne tik geriau organizuoti savarankišką studentų mokymąsi, bet ir didinti praktikos užduočių kiekį ir įvairovę. [Iš leidinio]

ENThe topic of translation teaching and learning is particularly important for teachers involved in translator training who have to convey the competencies required by the current translation services market. In Lithuania, the topic of translation teaching and learning has not received enough attention so far. There is an evident lack of research which would present contemporary translation teaching methods based on the application of technologies, explore the student needs and possibilities of increasing translation practice and feedback. This research aimed to find out students’ opinion about (1) the use of Hypal tool (Obrusnik & Thomas, 2015) in translator training and (2) their evaluation of translation tasks performed using this tool. The study involved 11 graduate students of Applied English Linguistics programme at Vytautas Magnus University. The questionnaire method was used and qualitative and quantitative analysis of students’ responses was carried out. Students agree that the use of Hypal can enhance translation teaching and learning. The possibility for each student to see individual mistakes, their types and explanations and translation solutions is seen as especially useful. Translation tasks performed in Hypal’s environment are also evaluated positively as they allow the students to better understand cross-cultural, register and stylistic peculiarities of different genres. Students offer to increase the number of tasks, to translate a greater variety of genres and would like to individually choose the type or length of the text according to the needs. In general, it can be stated that the application of Hypal tool in translator training may help the teacher to organize independent student learning in a more efficient way, to increase the number and diversity of practical assignments and provide students with efficient feedback on their translations. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-2027.7.9
ISSN:
2335-2019; 2335-2027
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57712
Updated:
2020-12-31 12:45:07
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: