Asset - liability management using GARCH (1,1)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Asset - liability management using GARCH (1,1)
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTTurto ir įsipareigojimų valdymas yra labai svarbus procesas kiekvienoje kompanijoje. Populiaresnis jis yra bankuose ir draudimo kompanijose, nes jie prisiima įsipareigojimus ir investuoja pajamas iš šių įsipareigojimų į turtą. Turto ir įsipareigojimų valdymas padeda nustatyti bei apskaičiuoti kompanijos finansines rizikas, iteracijas tarp rizikų ir palyginti alternatyvius finansinius sprendimus. Straipsnio tikslas yra iliustruoti GARCH modelį ir jo taikymą turo ir įsipareigojimų valdymui. Finansų firmų valdytojai kuo toliau, tuo labiau domisi turto ir įsipareigojimų valdymu. Taip yra ne todėl, kad turto vertė gali kristi ar įsipareigojimų vertė gali augti. Taip yra dėl kapitalo išeikvojimo. Užkirsti tam kelią gali padėti skirtumo tarp turto ir įsipareigojimų sumažinimas. Heteroskedastiškumas yra svarbi finansinė sąvoka, nes jis dažnai parodo kapitalo grįžimą į kapitalo ir prekių rinkas. Kainos rodo kintamą nestabilumą, tačiau didelio ir mažo nestabilumo laikotarpiai paprastai iš anksto nėra žinomi. Tačiau jei mes sugebėtume numatyti kainų nestabilumą bet kuriuo laikotarpiu, tokiu atveju kainos rodytų besąlyginį heteroskedastiškumą. Kapitalo grąžos nepastovumo skaičiavimai taikomi įvertinant daugelio finansinių produktų riziką. Finansinės grąžos nestabilumo duomenis įtakoja nuo laiko priklausomi informacijos srautai. Šios laiko eilutės gali būti parametrizuotos taikant Apibendrintą autoregresinį sąlyginį heteroskedastinį (GARCH) modelį. Buvo nustatyta, kad taikant GARCH modelius, gaunami geri imties parametrų apskaičiavimai ir, taikant tinkamą nestabilumo matavimą, gaunama patikima ne imties nestabilumo prognozė.Reikšminiai žodžiai: įsipareigojimai; Valdymas; GARCH modelis; Liabilies; Management; GARCH model.

ENAsset liability management is very important process in every company. More popular it is in banks and in insurance companies because they take on liabilities and invest the proceeds from these liabilities in assets. Every business company seeks to get any cash inflows but of course on this way it meets liabilities. Asset liability management helps to identify company’s financial risks, to quantify financial risks and interactions between risks and compare alternative financial solutions. Managers of financial firms more and more focus on asset liability risk. It is so not because the value of assets might fall or the values of liabilities may rise. It is because of the capital depletion. Such process can be succeeded by narrowing of the difference between assets and liabilities. Heteroskedasticity is an important concept in finance because asset returns in the capital and commodity markets often exhibit heteroskedasticity. The prices exhibit non-constant volatility, but periods of low or high volatility are generally not known in advance. But when we are able to predict a price volatility in any period then prices exhibit unconditional heteroskedasticity. Estimates of asset return volatility are used to access the risk of many financial products. Accurate measures and reliable forecasts of volatility are crucial for derivative pricing techniques as well as trading and hedging strategies that arise in portfolio allocation problems.Financial return volatility data is influenced by time dependent information flows which result in pronounced temporal volatility clustering. These time series can be parameterised using Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) models. It has been found that GARCH models can provide good in-sample parameter estimates and, when the appropriate volatility measure is used, reliable out-of-sample volatility forecasts. [From the publication]

ISBN:
9985-4-0454-8
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/577
Updated:
2014-01-18 17:22:11
Metrics:
Views: 18
Export: