Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir jos papildomi protokolai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir jos papildomi protokolai
Alternative Title:
The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and its additional protocols
In the Book:
Žmogaus teisių užtikrinimas demokratinėje visuomenėje. Vilnius: Europos Tarybos informacijos biuras, 2006. P. 5-11
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje numatytas žmogaus teisių ir laisvių apsaugos mechanizmas (Europos žmogaus teisių teismo sudarymo tvarka, jo funkcijos ir kompetencija) bei peticijos priimtinumo klausimai. Straipsnyje analizuojamos peticijos priimtinumo ir nepriimtinumo priežastys (pvz. pareiškėjas neišnaudojo visų valstybės vidaus gynybos priemonių; praleido šešių mėnesių po galutinio valstybės sprendimo priėmimo terminą; skundžiamą pažeidimą padarė privatūs asmenys arba valstybės, kurios nėra Konvencijos dalyvės, ir pan.), taip pat pateikiama jų turinio samprata. Be to, straipsnyje nurodomos pagrindinės peticijos nagrinėjimo Europos žmogaus teisių teisme stadijos bei jose nagrinėjami klausimai, taip pat teismo priimami sprendimai ir jų teisinė reikšmė. Autorius straipsnyje pateikia Europos žmogaus teisių teisme nagrinėtų bylų prieš Lietuvos Respubliką statistinius duomenis bei šių bylų pagrindines tendencijas, kurios susijusios su žmogaus teisėmis ir laisvėmis baudžiamajame procese, pvz., teise į teisingą ir bešališką teismą, nekaltumo prezumpcija, kardomojo kalinimo skyrimo pagrindais, tvarka ir apskundimu, ir pan. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms); Papildomi protokolai; Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms); Covention for Protection of Human Rights and Fundamentasl Freedoms; Additional protocols.

ENThe article deals with the mechanism of protection of human rights and freedoms as established under the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms as well as matters of acceptability of petition. It analyses the reasons of acceptability and unacceptability of petition and presents the concept of their contents. On top of that, the article provides the main stages of hearing the petition at the European Court of Human rights and the issues that are deliberated at them as well as court decisions and their legal implications. In the article, the author presents statistics of cases against the Republic of Lithuania heard at the European Court of Human Rights and the principal tendencies of such cases in relation with human rights and freedoms in penal process, like the right to a fair and impartial trial, the presumption of innocence, etc.

ISBN:
9789986656371
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5769
Updated:
2013-04-28 16:18:23
Metrics:
Views: 21
Export: