Key aspects of performance indicators analysis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Key aspects of performance indicators analysis
In the Journal:
Economics and business. 2005, vol. 3, no. 10, p. 9-19
Keywords:
LT
Veiklos efektyvumo veiksniai; Veiklos veiksniai.
EN
Effective performance indicators; Performance indicators.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio dėmesio centre yra: 1. įvykdymo rodiklių apibrėžimai. Paprastai įvykdymo indikatorius yra apibūdinamas kaip informacijos vienetas naudojamas matuojant progresą tikslo link arba tikslus ir gali būti sėkmės matu, jei kalbama apie produktyvumą, efektyvumą ar tinkamumą. 2. patenkinamos svarbiausių įvykdymo indikatorių charakteristikos. Įvykdymo indikatoriai padeda iliustruoti, kaip gerai organizacija siekia savo tikslų. Šie indikatoriai yra produktų charakteristikų, paslaugų, procesų ir veiklos organizacijoje įvertinimo priemonės. Jos naudoja kokybinę ir kiekybinę informaciją, kuri padeda nustatyti organizacijos sėkmę siekiant tikslų. Įvykdymo indikatorių paskirtis yra iformacijos tiekimas, kuri pagelbėja išoriniams vartotojams įvertinti įvykdymą/efektyvumą siekiant norimų rezultatų nustatytų organizacijoje ir pajėgumą, kuriuo organizacija naudojo išteklius, kad išlaikytų savo gamybos apimtis. Svarbiausi efektyvumo ir pajėgumo indikatoriai yra būtini kiekvienai organizacijai. 3. indikatoriai naudojami siekiant planinių rodiklių. Įvykdymo indikatorių naudojimas yra vienas iš būdų nustatyti, kaip organizacija veikia. Rezultatų rodikliai rodo, ar organizacija siekia savo planinių tikslų, o teigiami įvykdymo indikatoriai įvertina, kokių veiksmų organizacija ėmėsi, kad pasiektų šiuos tikslus. 4. teigiamų įvykdymo indikatorių vystymas. Įvykdymo indikatoriai padeda įvertinti paslaugų ekonomiją, pajėgumą ir efektyvumą nustatant sąnaudas, gamybos apimtį ir paslaugų pajamas. 5. įvykdymo indikatorių kategorizacija. Įvykdymo indikatoriai gali būti skirstomi keliais būdais.

ENThe article focuses on the following: 1. Definitions of performance indicators. As a rule a performance indicator is defined as an information unit used to measure progress towards the final goal(s) and can be a unit of measurement of success, provided we talk about productivity, effectiveness or suitability. 2. Performance indicators allow for an illustration of corporate success in achieving its goals. These indicators are tools for measuring product characteristics, services, processes and other activities of a company. They apply qualitative and quantitative information which helps to measure corporate success. The purpose of performance indicators is to provide information to help external users to make their own assessment of performance/inefficiency of a company. The key indicators of effectiveness and capacity are necessary for every organisation. 3. Indicators are used to achieve planned targets. They are one of the tools to assess corporate activities. They show whether an organisation is seeking its planned targets, while positive indicators illustrate concrete steps taken by an organisation to achieve its targets. 4. Performance indicators help to appraise the cost-benefit aspects of services, the capacities and effectiveness during identification of expenses, production volumes and income generated by services.

ISSN:
2256-0394
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5768
Updated:
2013-04-28 16:18:23
Metrics:
Views: 5
Export: