О применении норм трудового права Европейского сообщества в Литве

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
О применении норм трудового права Европейского сообщества в Литве
Alternative Title:
Application of European Community labour rules in Lithuania
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Tarptautinė teisė / International law; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Europos Bendrijos darbo teisės normų perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisinę sistemą koncepcija ir šių normų taikymo praktinės problemos. Pirmiausia išskyręs Darbo kodeksą, kaip pirminį direktyvų perkėlimo teisės aktą Lietuvoje, autorius daro išvadą, kad Darbo kodeksas nebuvo pilna apimtimi suderintas su Bendrijų teise. Kai kurios kodekso nuostatos išliko per daug abstrakčiomis ir nepilnai perkelia direktyvas, todėl išliks būtinybė teismams nacionalinę teisę aiškinti, atsižvelgiant į direktyvų normas, arba jas taikyti tiesiogiai. Didelio autoriaus dėmesio sulaukė ir Darbo kodekso bei kitų specialiųjų įstatymų, kuriais perkeliamos direktyvos, tarpusavio santykio problema, kuri kyla dėl kodekso primus inter pares principo. Kaip labiau specialias autorius tyrė Bendrijos teisės normų inspiruotas nacionalinių teisinių nuostatų, susijusių su diskriminacijos uždraudimu, darbuotojų teisių apsauga darbdavio įmonės, verslo ar jo dalies perdavimo atveju, darbuotojų komandiravimu į užsienį teikti paslaugų, taikymo problemas Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Europos Sąjungos teisė.

ENThe article examines the concept of transposition of European Community labour law regulations into the Lithuanian national legal system and practical problems related to the application of these regulations. The author singles out the Labour Code as the primary legal act into which the directive is transposed and makes a conclusion that the former was not fully approximated with the Community law. Several provisions of the Labour Code remain too abstract and do not fully correspond to the directives, which means a need for interpretation of the national law, taking into account the directives, or the direct application of the latter. The author writes in detail about the relation between the Labour Code and special laws into which the directives have been transposed. According to the author, the problem of relation between different two sources of the law occurs due to the principle of primus inter pares of the Labour Code. The author made a close examination of the application in Lithuania of some special national regulations (inspired by the Community law) dealing with prohibition of discrimination, protection of employees in the event of transfer of employer’s company, business or its share, sending employees to provide services abroad, etc.

ISBN:
985-90127-1-7
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5754
Updated:
2013-04-28 16:18:15
Metrics:
Views: 17
Export: