The Paths of mathematics in Lithuania: bishop Baranauskas (1835-1902) and his research in number theory

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Paths of mathematics in Lithuania: bishop Baranauskas (1835-1902) and his research in number theory
In the Journal:
Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe. 2015, z. 2-NP (20), p. 5-12
Keywords:
LT
Antanas Baranauskas; Begalybė; Begalybė ir teologija; Geometrija; Matematika; Skaičių teorija; Skaičių teorija, geometrija; Teologija.
EN
Antanas Baranauskas; Geometry; Infinity; Infinity and theology; Mathematics; Number theory; Theology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas vyskupo Antano Baranausko indėlis į matematikos mokslą. Vyskupas buvo ne tik žymus Lietuvos kultūros veikėjas, teologas, muzikantas, poetas bei lietuvių dialektologijos pradininkas, tačiau ir žinomas matematikas. Pagrindinis dėmesys tyrime buvo skirtas A. Baranauskui kaip matematikui, nagrinėjamos aplinkybės, paskatinusios vyskupą užsiimti matematikos mokslu, aptariama jo pasiekimų įtaka Lietuvos matematikos mokslo raidai bei ieškoma ryšio tarp vyskupo matematinių teorijų bei teologijos. A. Baranauskas matematika susidomėjo dar vaikystėje: mokykloje išmokęs atlikti pagrindinius matematinius veiksmus, savo žinias jis gilino savarankiškai. Matematika A. Baranauskas domėjosi ir studijuodamas teologiją užsienio universitetuose. Grįžęs į Lietuvą ir tapęs vyskupu, A. Baranauskas šio mokslo neapleido ir skaitė rusų autorių algebros bei geometrijos vadovėlius. Vyskupą domino, ar skaičiai turi pabaigą, taip pat stebino tarp tam tikrų skaičių esanti simetrija. Dėmesio A. Baranauskas skyrė ir skritulio ploto apskaičiavimui, o XIX a. pabaigoje ėmėsi kurti lietuvišką geometrijos terminologiją. Matematiką ir begalybę vyskupas laikė Dievo egzistavimo įrodymu. A. Baranausko indėlis matematikos mokslui – skaičių teorijai, geometrijai, tiesinei algebrai – buvo grįstas jo dėmesingais ir kruopščiais skaičiavimais bei filosofiniais konceptais. A. Baranauskas buvo talentingas matematikas, gebėjęs šį mokslą naudoti spręsdamas moralines ir tikybos dilemas bei įžvelgti ryšį tarp mokslo ir tikėjimo.

ENBishop Antanas Baranauskas is a prominent personality in the history of the Lithuanian culture. He is well known not only as a profound theologian, a talented musician creating hymns, a literary classicist and an initiator of Lithuanian dialectology, but also as a distinguished figure in the science of mathematics. The author of this article turns his attention to the mathematical legacy of this prominent Lithuanian character and aspires to reveal the circumstances that encouraged bishop Antanas Baranauskas to undertake research in mathematics, to describe the influence of his achievements in the science of mathematics, to show the incentives that encouraged him to pursue mathematical research in Lithuania as well as to emphasize his search for a connection between mathematics and theology. [From the publication]

DOI:
10.4467/2353737XCT.15.202.4407
ISSN:
0011-4561
Related Publications:
Antanas Baranauskas / Regina Mikšytė. Vilnius : Vaga, 1993.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57522
Updated:
2020-05-20 14:59:39
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: