Varnių katedros laikrodis ir varpai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Varnių katedros laikrodis ir varpai
Alternative Title:
Tower clock and the bells of Varniai Cathedral
In the Journal:
Istorija [History]. 2006, Nr. 64, p. 65-70
Keywords:
LT
Giedraičiai; Varniai; Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami duomenys apie Varnių katedros, buvusio Žemaitijos vyskupystės dvasinio centro bokšto laikrodį ir varpus. Tyrimas parodė, kad Varnių katedros laikrodis yra svarbus technikos istorijos paminklas, atspindintis tuometinį amatų lygmenį ir techninių naujovių adaptaciją mūsų krašte. Kaltinis rankų darbo mechanizmas pagamintas 1928 m. su Amanto tipo inkaru – retai tevartojama švytuoklės ir eigos ratuko jungtimi. Kartu šis laikrodis yra ir įžymaus Žemaitijos žmogaus – kunigo, rašytojo ir švietėjo, vyskupijos oficiolo Bonaventūro Gailevičiaus (1752-1834) atminimo ženklas – turi jo dovanojimo įrašą. Mechanizmo būklė nėra bloga, tačiau šiuo metu jis yra išimtas iš įrengimo vietos. Verta pasirūpinti paminklinio laikrodžio restauravimu ir grąžinimu į pirmykštę vietą arba jo eksponavimu muziejuje, - bokšto laikrodžiai Lietuvoje reti kultūros paveldo objektai. Du didieji Varnių katedros varpai, datuoti 1786 ir 1793 m., yra išskirtiniai kaip vyskupo Stepono Jono Giedraičio (Žemaičių vyskupas 1778-1802) donacija. Jie išlieti Sankt Peterburgo priemiestyje Gatčinoje; turi charakteringą „rusišką“ formą. Vieno jų šone reljefiškai pavaizduotas kunigaikščių Giedraičių herbas – Kentauras, kito – šv. Kazimieras. Kitų varpų, pagamintų 1662 m., 1735 m., 1758 m. ir 1787 m., kilmės vietos bei meistrų nustatyti nepavyko, nors yra fragmentiškų žinių apie vietinę liejyklą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žemaičių vyskupija; Katedros (bažnyčios); Laikrodžai; Švytuoklės; Eigos ratukas; Varpai; Varniai.

ENThe author of the article presents data about the tower clock and the bells of the Varniai Cathedral, which used to be a religious centre of the Samogitian diocese. The research proved that the Varniai tower clock was an important historical evidence of Lithuania’s technical progress, which reflected the then level of crafts and adaptation of technological innovations in our country. The forged mechanism with an Amant type anchor, a rarely used pendulum with a motion works junction was made in 1828. This clock also serves to commemorate a famous Samogitian personality – the priest, writer and educator, as well as diocese official Bonaventūras Gailevičius (1752-1834). The two big bells of the Varniai Cathedral moulded in 1786 and 1793 were donated by the Bishop Steponas Jonas Giedraitis (Bishop of Samogitia from 1778- to 1802). They were cast in Gatchina, the suburb of Saint Petersburg; they have a characteristic “Russian” form. The coat of arms of Giedraičiai – the Cantaur – is represented on the side of one of them and St Casimir is represented on the side of the other one. The author failed to identify the place of origin and the masters of other bells made in 1662, 1735, 1758 and 1787, though he managed to collect some fragmentary information about the local foundry.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Varnių varpų liejykla / Gintautas Žalėnas. Menotyra. 2011, t. 18, Nr. 1, p. 67-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5719
Updated:
2018-12-17 11:48:09
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: