Švedijos archyvų slėpiniai : Igno Šeiniaus pėdsakų beieškant

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švedijos archyvų slėpiniai: Igno Šeiniaus pėdsakų beieškant
Alternative Title:
Secrets of the Swedish archives: in search of Ignas Šeinius' traces
In the Journal:
Teksto slėpiniai. 2006, Nr. 9, p. 54-73
Keywords:
LT
Igno Šeiniaus korespondencija; Estija (Estonia); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Archyvai / Archives; Pabėgėliai / Refugees; Užsienio politika / Foreign policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje glaustai apžvelgiamas Švedijos valstybės archyvo (Riksarkivet) palikimas, susijęs su Nepriklausomos Lietuvos diplomato bei lietuvių rašytojo Igno Jurkūno Šeiniaus gyvenimu politine veikla bei kūryba Švedijoje. Pasitelkus Baltijos archyvą Stokholme (Baltiska arkivet) bei asmeninį rašytojo sūnaus Irvio Scheynius archyvą, aptariami keli Igno Šeiniaus asmenybės aspektai: jo kaip diplomato politinė bei visuomeninė veikla, psichologinis kūrėjo asmenybės formavimasis, santykiai su Lietuvos kultūros aplinka bei konkrečiais rašytojais. Į domesių lauką pakliūva ne tik unikalūs istoriniai faktai (vadinamoji „baltų pabėgėlių byla“), bet ir iki šiol nepublikuota epistolinė kitų Lietuvos rašytojų (Balio Sruogos, Jurgio Savickio ir kt.) medžiaga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Švedijos valstybinis archyvas; Baltijos archyvas Stokholme; "Baltų pabėgėlių byla"; Igno Šeiniaus korespondencija; Materials of the Ewedish archives; The diplomat writer Ignas Seinius; "Case of the Balts refugees"; Corespondence with the Lithuanian writers.

ENThe article looks in brief into the heritage of the Swedish national archive (Riksarkivet) connected to life, political activities, and creative endeavors of an independent Lithuanian diplomat and Lithuanian writer Ignas Jurkūnas in Sweden. The author uses the Baltic archive in Stockholm (Baltiska arkivet) and a personal archive of the writer’s son Irvis Scheynius to discuss several aspects of Ignas Šeinius personality: his political and social activities in the role of a diplomat, psychological formation of creator’s personality, relations with Lithuanian cultural environment and particular writers. The author’s attention captures not only unique historical facts (so-called “case of Baltic refugees“), but also epistolic, previously unpublished, materials of other Lithuanian writers (Balys Sruoga, Jurgis Savickis and others).

ISSN:
1648-6390
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5696
Updated:
2018-12-20 23:10:01
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: