Vertybių švytuoklė šiuolaikinėje švedų ir lietuvių moterų epikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybių švytuoklė šiuolaikinėje švedų ir lietuvių moterų epikoje
Alternative Title:
Pendulum of values in the modern Lithuanian and Swedish female novel
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 2, p. 86-90
Keywords:
LT
Literatūra / Literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atkreipti dėmesį į pastarųjų dešimtmečių semantines bei raiškos tendencijas švedų ir lietuvių moterų epikoje ir aptarti numanomus moteriškosios savivokos skirtumus pasirinktųjų tautų literatūriniame kontekste. Lietuvių skaitytojui nėra gerai pažįstami šiuolaikinės švedų epikos savitumai, tad pagrindinis dėmesys skiriamas kaip tik šiam objektui bei stipriai jo atšakai – moterų literatūrai. Šioje žvalgos erdvėje lietuvių moterų literatūrinė patirtis pasitarnauja gretinimo pamatu, leidžiančiu išgryninti ryškiausias tautinio mentaliteto bei literatūrines takoskyras. Konkretizuodama straipsnio temą, iš jos kylančią problematiką formuluočiau taip: kas šiuolaikinei švedų ir lietuvių moteriai yra vertybė? Kokios yra tų vertybių premisos? Ar moterų meninės saviraiškos ypatumus bei jų skirtumus suponuoja nevienodai suvokiama vertė?. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Moterų literatūra; Švedų ir lietuvių mentaliteto skirtumai; Vertės samprata; Epikos žanrų poetika; Lyginamasis; Women's literature; Differences of the Swedish and Lithuanian mentalities; Value conception; Poetics of prose genres; Comparative principle of investigation.

ENThe article seeks to draw attention to semantic and expression trends of the Swedish and the Lithuanian female novels of the recent decades and to discuss the implicit differences of female self-awareness in the literary context of the selected nations. The Lithuanian reader is not well aware of the peculiarities of the modern Swedish novel, therefore the attention will be focused on this particular subject and its main branch, i.e. the female literature. In this space of exploration the literary experience of the Lithuanian women will be the base for comparing, which allows purifying the most pronounced divides in the national mentality and literature. To concretize the subject–matter of the paper and the problems arising from it I would say: what is the value today for a modern Swedish and Lithuanian woman? What are the premises of those values? Are the peculiarities of female artistic self-expression and their differences presupposed by the differently conceived value?.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5694
Updated:
2020-07-30 18:30:32
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: