Möglichkeiten der Wertigkeit der Musik im Rahmen der erneuerten katholischen Liturgie : aktuelle litauische Fallbeispiele

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Möglichkeiten der Wertigkeit der Musik im Rahmen der erneuerten katholischen Liturgie: aktuelle litauische Fallbeispiele
Keywords:
LT
Atnaujinta katalikų liturgija; Lietuvos katalikų bažnyčia; Muzika; Muzikos svarba; Muzikos vertė; Raiškos naujumas; Ritmika; Struktūros ypatumai; Tonalumas.
EN
Lithuanian Catholic Church; Music; Music importance; Music value; Novelty; Renewed Catholic liturgy; Renewed liturgy of catholiks; Rhythms; Structure; Tonality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis lietuviškais pavyzdžiais, nagrinėjamos muzikos vertingumo galimybės atnaujintoje katalikiškoje liturgijoje. Pažymima, kad šiuolaikinė sakralinė lietuviška muzika yra sukurta per 20 Nepriklausomybės metų, anksčiau rastis jai nebuvo politinių galimybių. Nagrinėjami muziką reglamentuojantys Bažnyčios dokumentai, senojo muzikos paveldo derinimo su atnaujinta liturgija galimybės. Aptariami liturginės kilmės žanrai, jų liturginės funkcijos. Muzikinės lietuvių autorių kompozicijos nagrinėjamos pagal tai, kiek jose atsispindi liturginis tekstas. Keliamas klausimas, kaip kompozitoriai galėtų suderinti liturgijos keliamus reikalavimus ir kartu neprarasti savo kūrybiškumo ir unikalumo. Pažymima, kad liturginei muzikai keliamas uždavinys atskleisti Dievo pasaulį nereiškia, kad reikia šį pasaulį vaizduoti profaniškai, pagal populiariosios muzikos klišes. Keliamas klausimas, kokios yra ribos tarp sakralumo ir populiarumo liturginės muzikos sferoje. Autorė bando rasti atsakymą į šiuos klausimus, nagrinėdama lietuvių kompozitorių veikalus keturiais aspektais – kompoziciniu, tonalumo, ritmo ir naujumo. Nusakomos bažnytinės muzikinės kūrybos perspektyvos. Autorė pažymi, kad šiandien siekiama populiarumo, garsumo, stiprių ir audringų ritmų net liturginėje muzikoje, tačiau jos manymu, kompozitoriai neturėtų pasiduoti šiam spaudimui, išlaikydami švelnumą, kuriuo grindžiama Kristaus žinia, o pagrindinis liturginės muzikos uždavinys turėtų būti visuomenėje vyraujančio susvetimėjimo panaikinimas.

ISBN:
9788362743186
Related Publications:
Dvasingieji modernios muzikos kodai / Gražina Daunoravičienė. Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. 2005, t. 19, kn. 1, p. 253-270.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56928
Updated:
2020-12-09 16:26:35
Metrics:
Views: 1
Export: