Lietuvių istorinės dramos dialogas su Williamo Shakespeare'o tradicija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių istorinės dramos dialogas su Williamo Shakespeare'o tradicija
Alternative Title:
Lithuanian historical drama in dialoque with the tradition of Wiliam Shakespeare
In the Journal:
Acta litteraria comparativa. 2006, Vol. 1, p. 110-118
Keywords:
LT
Šekspyriškoji (anglų renesansinė) drama; Lietuvių istorinė drama; Recepcija; Tragedijos; Tragedinis paradoksas; Romatizmas.
EN
Shakespearean (English Renaissance) drama; Lithuanian historical drama; Reception; Tragedy; Tragic paradox; Romantic tradition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama šekspyriškosios (anglų renesansinės) dramos įtaka lietuvių istorinėms dramoms (M. Šikšniui, V. Krėvei, B. Sruogai, J. Grušui), tos įtakos poreikis, pasekmės, ribos. W. Shakespeare’o recepcijos studijos leidžia išryškinti lietuvių dramos savitumą, lietuviškosios tragedinės savimonės ypatumus. Shakespeare‘o dramos pavyzdys lietuvių autoriams leido išsivaduoti iš taikomųjų mėgėjų scenos uždavinių, iš regioninio kaimiškojo mentaliteto ir į literatūrą įvesti egzistencinę problematiką, pasiekti didesnio poetinio daugiaprasmiškumo ir filosofiškumo. Tačiau lietuvių drama, stipriai veikiama romantizmo tradicijos, nepajėgė atsiriboti nuo herojinių tautos praeities vaizdinių, herojaus kolektyvinės priklausomybės ir retais atvejais tepakilo iki tragedinio universalumo. [Iš leidinio]

ENThis article discusses the influence of Shakespearian (English Renaissance) drama on Lithuanian historical drama (M. Šikšnys, V. Krėvė, B. Sruoga, J. Grušas): the reasons for it, its consequences and its extent. Studying the impact of W. Shakespeare on Lithuanian drama helps to clarify Lithuanian drama’s particular brand of genius and its self-awareness. The role models that Shakespeare’s drama presented to Lithuanian authors allowed them to liberate themselves from their chores of staging amateur drama productions and from the village mentality, and to bring to their literature the problems of existence, reaching a higher level of poetic meaningfulness and philosophical content. However, Lithuanian drama, still under the influence of the tradition of Romanticism, was rarely able to divorce itself from themes of the nation’s heroic past and collective dependence on heroes and to rise to the level of themes of tragic universality.

ISSN:
1822-5608
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5691
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 74    Downloads: 5
Export: