Antano Civinsko socialinės nuostatos ir įžvalgos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano Civinsko socialinės nuostatos ir įžvalgos
Alternative Title:
Social attitudes and insights of Antanas Civinskas
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2006, t. 28, p. 115-128
Keywords:
LT
20 amžius; Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama žinomo XX a. pradžios lietuvių katalikų visuomenės veikėjo sociologo kunigo Antano Civinsko (1876-1913 m.) biografija, analizuojamas jo rašytinis palikimas bei socialinės pažiūros. Savo populiarius darbus A. Civinskas skyrė lietuvių liaudies švietimui, įspėjo ją apie stiprėjantį netikėjimo ir socialistų skelbiamo naujos visuomenės sukūrimo projekto pavojų. Jis įrodinėjo, kad socialistų siūlomas visuomenės pertvarkos projektas netinka Lietuvai, yra priešiškas žmogui, jo dvasingumui, o svarbiausia - privačiai nuosavybei ir asmeninei laisvei. Kartu jis nurodė kelius, kuriais eidama Lietuva galėtų ekonomiškai stiprėti. Pabrėždamas tautos ūkio kūrimo moralinį aspektą, jis gynė asmenybę tiek nuo liberaliojo kapitalizmo, kuris skverbėsi į Lietuvą iš Vakarų Europos, tiek nuo totalitarinio socializmo, kurio bruožai jau ryškėjo bolševikų koncepcijoje. Būtent čia slypi A. Civinsko socialinių idėjų vertė ir aktualumas.Reikšminiai žodžiai: Biografijos; Katalikiškoji socialinė mintis; Politinė ideologija; Dorovinė sąmonė; Inteligentija; Antanas Civinskas; Biography; Catholic social thought; Political ideology; Moral consciousness; Intelligentsia.

ENThe article discusses the social attitudes of the undeservedly forgotten Lithuanian Catholic activist, sociologist, and priest Antanas Civinskas (1876-1913). Civinskas felt a moral obligation to be with the common people, to war them about an approaching danger. He considered such a danger to be the growing stronger loss of religious beliefs and the project of a new society proclaims by the socialists. According to Civinskas, the loss of religious beliefs could be overcome if the clergy abandoned its authoritarian communication with the believers, improved religious education, made pastoral work more democratic. The socialism "project" was to some extent a greater danger in Lithuania because a significant part of the intellectuals and youths were fascinated by the prophesie of the socialists. Civinskas was concerned not only to reveal the unsuitability for Lithuania of the "new" society "project" offered by the socialists, but also to show clearly its hostility to man, his spirituality, and most importantly to private initiative and personal freedom. In this way, he defended a person's value from both - liberal capitalism which was streaming into Lithuania from Western Europe and from totalitarian socialism whose traits were becoming clear in the concept; of the Bolsheviks. Civinskas showed how Lithuania could strengthen its economy and how Lithuanians could find a place in their country. He stressed the moral aspect of national economy creation - economic development should not contradict the requirements of Christian ethics. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5680
Updated:
2023-05-10 10:46:09
Metrics:
Views: 16
Export: