Gera pradžia, bet tik pusė darbo : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gera pradžia, bet tik pusė darbo: recenzija
Alternative Title:
Proper beginning, but only half of the work:[review]
In the Journal:
Knygų aidai. 2006, Nr. 3, p. 17-19
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas Kultūros, filosofijos ir meno instituto parengtas „Lietuvos dailininkų žodyno“ I tomas, kuriame pateikti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje XVI-XVIII a. dirbusių dailininkų gyvenimo ir kūrybos duomenys. Žodyno pirmo tomo rengimui vadovavo sudarytoja ir atsakomoji redaktorė Aistė Paliušytė, dailininkų biogramas rašė Lietuvos, taip pat užsienio šalių (Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Latvijos, Italijos) dailėtyrininkai. Autoriai naudojosi ankstesnėmis publikacijomis, LDK dailės istorijos patriarchų sukauptais duomenimis. Žodyno rengėjai itin griežtai atrinko jau skelbtą informaciją ir aiškiai orientavosi į lenkų moksline literatūra besinaudojančius skaitytojus. Vengdami pasikartojimo, jie gerokai trumpino kituose leidiniuose publikuotus duomenis. Dirbta ne tik Lietuvos ir Lenkijos, bet taip pat Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos archyvuose. Nagrinėti LDK raštinės, įvairių konfesijų bažnyčių, dvarų ir miesto administracijų dokumentai. Apie kūrinius daugiausia žinių rasta bažnyčių, vienuolynų, dvarų, miestų pajamų ir išlaidų knygose. Žodyno struktūra gerai apgalvota ir paranki: biogramos išdėstytos pagal asmenvardžius abėcėlės tvarka, kiekvieną jų lydi bibliografija, pagrindinę teksto dalį papildo asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės. Vis dėlto žodyno rengėjai pasirinko per siaurą įtrauktinų profesijų spektrą (čia figūruoja tapytojai, skulptoriai ir grafikai).Reikšminiai žodžiai: Dailininkai; Biografijos; Kūriniai; Tapytojai; Architektai; Graveriai; Artist; Biography.

ENThe article presents the first volume of “Lithuanian artist dictionary” (Lietuvos dailininkų žodynas), prepared by the Institute of Culture, Philosophy, and Art, which contains information about lives and creative works of artists active in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) in XVI-XVIII c. The preparation of the first volume of the dictionary was supervised by the editor Aistė Paliušytė, painters’ biographies were written by Lithuanian and foreign – Polish, Belarusian, Ukrainian, Latvian, Italian – art researchers. Authors used earlier publications, information accumulated by patriarchs of GDL art history. Editors of the dictionary were especially meticulous in selecting already published information and clearly targeted the audience familiar with Polish scientific literature. In order to avoid repetition, they significantly reduced information, which is also published elsewhere. The work was carried out not only in Lithuanian, but also in Polish, Belarusian, Ukrainian, Russian archives. Authors examined documents of GDL chancellery, churches of different denominations, estate and city administrations. Most information about pieces of art was found in book-keeping records of churches, monasteries, private estates, and cities. The structure of the dictionary is well thought through and handy: biographies are listed under personal names in alphabetical order, every entry is accompanied by a bibliography, the main part of the text is complemented by references of personal and place names. Still, the editors of the dictionary have chosen too narrow a list of qualified professions (here, painters, sculptures, and graphic artists predominate).

ISSN:
2029-7238
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5672
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: