Lietuvos jaunimo studijos XIX amžiuje ir XX amžiaus pradžioje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos jaunimo studijos XIX amžiuje ir XX amžiaus pradžioje: recenzija
In the Journal:
Istorija [History]. 2013, Nr. 91, p. 77-79
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Lietuviai studentai Tartu universitete; Lietuvos studentai Tartų universitete; Studijos; Tartu; Tartu universitetas; Universitetas; 19 amžius; Lithuanian students in the University of Tartu; Nineteenth century; Students from Lithuania in the University of Tartu; Studies; Tartu; The University of Tartu; University; Youth.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama istoriko Antano Tylos knyga „Lietuviai ir Lietuvos jaunimas Tartu universitete 1802–1918 metais“ (Vilnius, 2013). Po 1831 m. sukilimo Rusijos valdžiai uždarius Vilniaus ir Varšuvos universitetus, Lietuvos jaunimui aktualus tapo studijų Rusijoje ir užsienyje klausimas. Tai viena svarbiausių tautinio atgimimo problemų, kuria Tyla ėmė domėtis dar sovietmečiu. Recenzuojama monografija skirta lietuvių ir kitų tautybių jaunuolių iš Lietuvos studijoms Tartu (Dorpato) universitete ir veterinarijos institute. Recenzentė pabrėžia, kad statistiniai duomenys užima labai daug, vos ne pusę knygos teksto. Duomenys pateikiami įvairiomis schemomis, diagramomis, lentelėmis. Jie labai reprezentatyvūs, suteikia vertingos informacijos apie įvairius Lietuvos jaunimo studijų Tartu universitete aspektus. Be to, knygoje pateikiamos studentų, vėliau tapusių žymiais visuomenės veikėjais, nuotraukos, taip pat grupinės studentų ir Tartu miesto nuotraukos bei kitos iliustracijos. Visgi recenzentė pastebi, kad autorius knygoje nepakankamai aptarė kai kuriuos studentus ir absolventus. Taip pat pasigendama informacijos apie lietuvių studentų mokymo programą, jų veiklą lietuvybės labui studijų metais ir dirbant nepriklausomoje Lietuvoje, Lietuvių Dorpato studentų draugiją. Recenzentei abejonių kelia kai kurių vietovių pavadinimai, pateikti knygos lentelėse ir tekste. Tačiau ji knygą vertina teigiamai ir išreiškia lūkestį, kad Tyla ateityje parašys atskiras knygas ir apie kitose Rusijos imperijos aukštosiose mokyklose studijavusius Lietuvos jaunuolius.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Lietuvių draugijų veiklos atspindžiai Vytauto Civinskio (1887-1910) "Dienoraštyje" / Veronika Girininkaitė. Archivum Lithuanicum. 2020, t. 22, p. 329-354.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56702
Updated:
2022-12-02 13:31:22
Metrics:
Views: 24    Downloads: 15
Export: