Hipoterapijos vaidmuo fiziškai neįgalių vaikų reabiblitacijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hipoterapijos vaidmuo fiziškai neįgalių vaikų reabiblitacijoje
Alternative Title:
The Role of hippotherapy in the rehabilitation of physically disabled children
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2006, Nr. 1 (14), p. 112-122
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTHipoterapija - gydymas jojimu (gr. hippos - arklys). Tai terapija, kurios metu arklys, jo judesiai atveria žmogui naujų judėjimo ir suvokimo galimybių. Dar specifiškesnis aiškinimas - tai arklio judesys trimatėje erdvėje (aukštyn - žemyn, pirmyn - atgal, į kairę - į dešinę): arklio klubų, dubens, galūnių judesys, sukeliantis atsakomuosius žmogaus judesius. Straipsnyje supažindinama su jojimo biomechanika. Pateikiamas eksperimentas, kuriame dalyvavo keturi 5-11 metų vaikai, turintys fizinių ir judėjimo sutrikimų (įgimta stuburo smegenų išvarža ir vaikų cerebrinis paralyžius). Empiriniu būdu siekta pagrįsti hipoterapijos naudą vaikams, turintiems tokių sutrikimų, ir palyginti jos naudą sutrikusių kūno judesių funkcijoms priklausomai nuo reabilitacijos trukmės. Tiriamųjų dalyvavimo eksperimente trukmė skirtinga - nuo 6 mėn. iki 1,5 metų. Dėl hipoterapijos pagerėjo vaikų kūno judesių funkcijos, jie tapo mobilesni. Lyginant visų tiriamųjų rezultatus, paaiškėjo, kad, taikius hipoterapiją pusę metų, visų kūno judesių funkcijos kito nežymiai. Todėl galima daryti prielaidą, kad, padidinus užsiėmimų per savaitę skaičių, galima tikėtis geresnių rezultatų per tą patį laikotarpį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Hipoterapija; Žirgas; Kūno judesių funkcijos (KJF); Kineziterapija; Įgimta stuburo smegenų išvarža; Vaikų cerebrinis paralyžius; Stambioji motorika.

ENHippotherapy - treatment by riding (gr. hippos - horse). It is a therapy during which the horse and his movements open new possibilities for movements and understanding for human. Another, more specific explanation - the horse’s movements take place in three-dimensional space (up - down, forward - back, left - right): the horse movements cause the sympathetic movements of human. The article presents the biomechanics of riding. It presents an experiment with the participation of four children of 5-11 year old having physical and motional disorders (congenital rupture of spinal nerve and cerebral palsy of children). The benefit of hippotherapy put children with disorders is attempted to verify in an empirical way, and comparing the benefit for the disordered bodily functions depending on the duration of rehabilitation. The duration of a participation of the researched in the experiment is different - from 6 months till 1.5 years. The hippotherapy contributed to the improvement of the children body motional functions, they became more mobile. When comparing the results of all the researched individuals it became obvious that by applying the hippotherapy for a half a year, the functions of all body movements were changing slightly. Therefore, the assumption can be made that if the number of sessions per week is increased, better results can be expected during the same period.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5661
Updated:
2018-12-17 11:48:04
Metrics:
Views: 38    Downloads: 20
Export: