Papilės apylinkių tautosakos rankraščių ir garso įrašų bibliografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Papilės apylinkių tautosakos rankraščių ir garso įrašų bibliografija
Alternative Title:
Bibliography of folklore manuscripts and voice records from Palipe counties
Editors:
Krikščiūnas, Povilas, rengėjas [cre]
Keywords:
LT
Papilė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rankraščiai / Manuscripts; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTBibliografija apima Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno, Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvo ir Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus turimą medžiagą. <...> Anotuojama rankraštiniai šaltiniai ir garso laikmenose fiksuota tautosaka. Po tamsiu šriftu nurodytų šifrų vardijami šaltiniuose esantys tautosakos žanrai ar kitokie aprašai, skliausteliuose nurodant jų eilės numerius. <...> Tai pat nurodoma rinkėjai, užrašymo laikas ir gyvenvietės, kuriose tautosaka užfiksuota. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Rankraščiai; Papilė; Garso įrašai.

ENThe bibliography includes material available in Lithuanian Folklore Archive of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore, in archive of musical folklore of ethno- music department of Musicology Institute of Lithuanian Music academy and in department of manuscripts of library of Vilnius University. <…> Annotations are subject to folklore available in manuscript sources and voice files. Folklore genres and other descriptions are listed under code in bolt font, by indicating their numbers in brackets. <…>. Collectors of folklore, time of recording of folklore and location where folklore has been recorded are also available.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5658
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 19
Export: