Papilės apylinkių gyvenamųjų vietų vardai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Papilės apylinkių gyvenamųjų vietų vardai
Alternative Title:
Names of population centres of the Papilė area
Keywords:
LT
Papilė; Lietuva (Lithuania); Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami Papilės apylinkių (t. y. Papilės apylinkės ir buvusio Papilės valsčiaus) gyvenamųjų vietų – kaimų, dvarų ir viensėdžių – vardai. Aptariami jie ir pagal kilmę, ir pagal jų darybą. Pagal kilmę išskirtos 4-ios pagrindinės grupės: 1) apeliatyviniai (t. y. iš bendrinių žodžių kilę) vietų vardai; 2) iš vandenvardžių (t. y. upių) kilę vietų vardai ir 4) iš asmenvardžių (vardų, pavardžių, pravardžių) kilę vietų vardai. Pagal darybą tradiciškai jie skirstyti į pirminius, vedinius, sudurtinius (dūrinius) bei sudėtinius vietovardžius. Produktyviausi Papilės apylinkėse yra asmenvardiniai gyvenamųjų vietų vardai, turintys daugiskaitos vardininko formą bei padaryti priesaginiu būdu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Toponimika; Oikonimai; Papilės apylinkės; Onomastic; Toponymic; Place name.

ENThe article discusses the names of population centres – villages and former estates and farmsteads – of the Papilė area (i.e. Papilė District {Apylinkė} and the former Papilė County {Valsčius}). The names are discussed in terms of their origin (etymology) and their derivation (structure). Three basic groups are identified in terms of origin/etymology: 1) appellatives (i.e. place names derived from common nouns); 2) place names derived from hydronyms (i.e. names of rivers and lakes); and 3) place names derived from people’s names (first names, surnames, nicknames). In terms of derivation/structure, place names are generally classified into primary, derived, compound (conjoined) and complex classes. The most productive form of place name derivation in the Papilė area has been derivation from people’s names, using the nominative plural form with a derivational suffix added.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5654
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 14
Export: