Malimas girnomis XX a. pirmojoje pusėje

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėMalimas girnomis XX a. pirmojoje pusėje
AutoriaiMilius, Vacys
KnygojeTauragnai / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus . Viln, P. 916-917. (Lietuvos valsčiai ; kn. 12)
Reikšminiai žodžiai
LTEtnografija; Tradicinė gyvensena; Malimas girnomis; Tauragnų apylinkės
ENEtnography; Tradicional Mode of Life; Grinding by Millstone; District Tauragnai
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje, pasitelkiant etnografine medžiaga, aptariamas malimas girnomis Tauragnų apylinkėse. Pateikiami rankinių bei vilktu sukamu girnų konstrukcijų aprašymai, trumpai apžvelgiama girnų gamybos specifika. Atkreipiamas dėmesys į grūdų paruošimą malimui. Pažymima, kad dažniausiai girnomis maldavo grūdus duonai kepti bei gyvuliams šerti, kartais maldavo miežius bei giles kavai. Aptariamoje vietovėje valstiečiai girnas naudojo iki XX a. ketvirtojo dešimtmečio, t. y. iki išsiskirstymo į vienkiemius, o kai kurie iki 1950 m.

ENThe article, employing ethnographic materials, analyzes the millstone grinding in Tauragnai area. Descriptions of structures of both manually and trail revolved millstones are provided and millstone making specificities are analyzed. The attention is drawn to the preparation of grain for grinding. It is noted that most frequently millstones were used for grinding of grain for bread and animal feeding, sometimes barley and acorns were also millstone ground. In the area under discussion the millstones were used by the peasants till the thirties of the 20th century, i. e. till the separation by steadings, some used them till 1950.

Mokslo sritis
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5652
Atnaujinta2013-04-28 16:17:09
Metrika Peržiūros: 1