Mindaugo laikų krikščionybė ir Lietuva

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Mindaugo laikų krikščionybė ir Lietuva
Alternative Title:
Christentum und Litauen in der Zeit von Mindaugas
Keywords:
LT
Istoriografija; Katalikų Bažnyčia; Krikščionybė; Kryžiuočių ordinas; LDK; Lietuvos karalius Mindaugas; Lietuvos krikštas; Mindaugas.
EN
Catholic Church; Christianity; Conversion of Lithuania; GDL; Historiography; King of Lithuania Mindaugas; Mindaugas; Teutonic order.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Mindaugo laikų krikšto klausimas to meto krikščionybės idėjų sklaidos kontekste ir kvestionuojami istoriografijoje įsigalėję šios temos stereotipai. Kryžiaus karo žygiai prieš lietuvius paženklinti viduramžių religingumo ženklu. Be krikščionybės juos dar skatino ir germanybė bei tradicinė senovės romėnų pasaulinio viešpatavimo idėja, kuri viduramžių politinėse pažiūrose buvo ryški ir universali. Germanybė ir Bažnyčia, vedamos universalios viešpatavimo idėjos, naudojo antgamtinę krikščionybės ekonomiją kaip priemonę, kuri buvo nukreipta į lietuvių tautos subordinavimą viduramžių universalumui. Kita neigiama šios akcijos pusė pasireiškė tuo, kad pastangos buvo dedamos lietuviams palenkti į krikščionybę ne vidiniu, imanentiniu būdu, bet iš viršaus, grynai mechanišku keliu. Gyvenantiems to laiko dvasia buvo sunku iš karto susivokti ir pastebėti savo veikimo netikslumus. Šiandien kryžiaus žygių prieš pagonis idėja atrodo keista, tačiau anuomet viešpataujanti bažnytinė politikos pasaulėžiūra buvo labai stipri ir visiems karams prieš pagonis reikėjo suteikti religinį pavidalą. Pagoniškos Lietuvos ir Vakarų krikščionybės konflikto neįmanoma aprašyti tik juoda-balta spalvų spektre ir negalima tvirtinti, kad tik teritorijų užkariavimas buvo vienintelis Ordino politinės veiklos variklis. Šių stereotipų būtina atsisakyti pasitelkus naujas tyrimo prieigas: Baltijos šalių bažnyčios istoriją analizuoti visuotinės Bažnyčios istorijos kontekste, įsigilinti, kas komplikavo Livonijos ir Vokiečių ordinų santykius su Rygos ir Prūsijos vyskupais, teisės požiūriu vertinti donacinius Mindaugo raštus.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56435
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 13
Export: