Sociosofinis žvilgsnis į 800 metų senumo tragediją

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėSociosofinis žvilgsnis į 800 metų senumo tragediją
Kita antraštėSociosophic Look at the 800 Year Old Tragedy
AutoriaiGrigas, Romualdas
LeidinyjeIstorija . 2006, Nr. 63, p. 45-55
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTKolektyvinė savižudybė; Baltų pasaulėžiūra; Gentinė santvarka; Etnogenezė
ENCollective suicide; Worldview of the Balts; Tribalism; Ethnogenesis
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje autoriaus dėmesys sutelktas į kolektyvinę lietuvių moterų savižudybę, įvykusią 1205 m. ir užfiksuotą „Livonijos kronikose“. Sociologinė įvykio interpretacija yra grindžiama socialinės organizacijos, taip pat socialinės antropologijos teorinėmis įžvalgomis. Bandoma atkurti vaizdą tuometinio lietuvių tikėjimo bei pasaulėžiūros, grįstos kanonizuotos dorovės principais bei kosmologiniais išgyvenimais. Straipsnyje taip pat bandoma lokalizuoti įvykį – tragediją. Nepasisekęs lietuvių vyrų žygis (dėl to moterys ir nusižudė) vertinamas kaip utilitarinio-pragmatinio sąmoningumo, o pati kolektyvinė savižudybė kaip etnokultūrinio dvasinio sąmoningumo atmainų raiška. Straipsnis baigiamas pastebėjimu apie įsitvirtinančią pirmąją ir gęstančią antrąją sąmoningumo atmainas. [Iš leidinio]

ENThe author focuses on group suicide of Lithuanian women that occurred in 1205 and was recorded in “Livonian Chronicles”. Sociological interpretation of the event is grounded on the theoretical insights of social organisation as well as social anthropology. It is attempted to reproduce the picture of the Lithuanian religion and world view of the time based on the principles of sainted moral and cosmological experience. The article also endeavours to localise the tragic event. Unfortunate exploit of Lithuanian men (which is the reason for the suicide of the women) is regarded as the manifestation of utilitarian-pragmatic consciousness, whereas the group suicide is seen as the expression of varieties of ethnocultural spiritual consciousness. The article is concluded with the notice of the first and fading second varieties of consciousness being established.

ISSN1392-0456
Mokslo sritisSociologija / Sociology
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5639
Atnaujinta2018-12-17 11:48:03
Metrika Peržiūros: 2    Atsisiuntimai: 1