Ульская бітва 1564 г. у помніках лацінамоўнай літаратуры Вялікага Княства Літоўскага

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Ульская бітва 1564 г. у помніках лацінамоўнай літаратуры Вялікага Княства Літоўскага
Alternative Title:
1564 Ula battle in the monuments of Latin literature of the Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Беларускі гістарычны агляд [БГА] [Belarusian historical review]. 2013, т. 20, сш. 1-2, p. 13-42
Keywords:
LT
Baltarusių literatūra; Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė; Hiacintas Vilnietis; Johanas Milijus; Jonas Radvanas; Literatūra lotynų kalba; Militarinės scenos; Petras Roizijus; Ulos mūšis; Ulos mūšis, lotyniškoji literatūra.
EN
Basilius Hiacinthus; Battle of Ula; Belarusian literature; Ioannes Radvanus; Johannes Mylius; Latin literature; Literature Latin; Petrus Royzius; The Grand Duchy of Lithuania; The military scenes; Ula battle.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami XVI a. lotynų kalbos paminklai, skirti Ūlos (Čiašnikų) mūšiui, vykusiam 1564 m. sausio 26 d., ir jo politinėms pasekmėms. Pirmasis iš tokių paminklų – „Divina gratia... victoria de Moschis...“ – pasirodė 1564 m. Jos autorius – Vokietijos humanistas, Vilniaus seniūno Grigo Chodkevičiaus vaikų auklėtojas Jonas Milijus. 7-ajame dešimtmetyje, kai Maskvos kariuomenė vėl atakavo Ūlos pilį, Petras Roizijus rašė epigramas, kuriose pabrėžė būtinybę suvienyti visas karines pajėgas, norint išlaisvinti Ūlą ir kitus LDK miestus. Ūlos mūšis paminėtas drauge su kitais išskirtiniais XVI a. kariniais įvykiais Bazilijaus Hiacinto veikale „Panegyricus in excidium Polocense“ (Paduja, 1580). Tačiau išsamiausias šio įvykio aprašymas pateikiamas Jono Radvano herojiniame epe „Radviliada arba giesmė apie gyvenimą ir garsiausius žygius amžino atminimo šviesiausiojo kunigaikščio Mikalojaus Radvilos...“ (Vilnius, 1592). Apskritai daugelis XVI a. literatų savo kūriniuose įvertino pergalę prie Ūlos kaip išskirtinį ir ilgai lauktą įvykį, paneigusį mitą apie Ivano Rūsčiojo kariuomenės nenugalimumą ir leidusį naujai įvertinti Livonijos karo perspektyvas. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article envisages the 16th century Latin monuments devoted to the description of the Ula (Čašniki) Battle on January 26, 1564 and its political consequences. The first of these monuments - epinicium "The victory over the Muscovites... gained by God's grace..." (Divina gratia... victoria de Moschis...) appeared as early as in 1564. Its author was a German humanist Iohannes Mylius, who worked as a court teacher in the court of Hryhory Chadkievic. In the 60-ies, when Muscovite troops resumed onsets on the Ula castle, Petrus Royzius wrote a series of epigrams in which he stressed the need for unification of all the military forces for the liberation of Ula and other GDL towns. The Ula battle was mentioned in a number of other distinctive military events of the 16th century in the "Eulogy of seizure of Polack" (Panegyricus in excidium Polocense) by Basilius Hyacinthius (Padua, 1580). However, the most detailed presentation of this art event was carried out in a heroic epic by Ioannes Radvanus "Radzivilliada or about the life and exploits of Mikalaj Radzivil" (Radivilias sive De vita et rebus... Nicolai Radivili) (Vilnius, 1592). In general, many authors of Latin lyric-epic works of the 16th century represented the victory at Ula as a landmark and long-awaited event, which denied the myth of the invincibility of the army of Ivan the Terrible and allowed to re-evaluate the prospects of the Livonian War. [From the publication]

ISSN:
1392-902X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56388
Updated:
2020-07-24 12:38:30
Metrics:
Views: 53
Export: