Idea and practice of Bologna and Lisbon

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Idea and practice of Bologna and Lisbon
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 19-30. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Keywords:
LT
Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTAkademinėje visuomenėje ir žiniasklaidoje vykusi intensyvi diskusija apie universitetų vaidmenį Lietuvoje skatina išsamiau panagrinėti šį klausimą. Straipsnyje keliamas tikslas išanalizuoti pokyčius, su kuriais susiduria universitetai pasikeitus socialinei ir ekonominei visuomenės struktūrai. Aptariamos kai kurios svarbiausios problemos: analizuojama, kas universitetuose pasiekta Bolonijos ir Lisabonos procesų atžvilgiu, ar universitetai tapo labiau atskaitingi ir atviri visuomenei, kokį vaidmenį aukštosios mokyklos atlieka globalizacijos keliamų iššūkių kontekste. Nagrinėjamas universitetų autonomijos klausimas, studentų dalyvavimas universiteto valdyme, aukštojo mokslo masiškėjimo problema, universitetų finansavimas, bendradarbiavimas su verslo struktūromis. Teigiama, kad universitetai turėtų ugdyti intelektualius specialistus - gebančius kritiškai mąstyti piliečius ir gerus profesionalus.

ENThe intensive discussion, which was going on in the academic community and in the media on the issue of the role of universities in Lithuania urges to examine the issue more thoroughly. The article raises the aim to analyze the changes, faced by universities upon the changes in the social and economic structure of the society. The most important problems are discussed, such as: the aspects, reached in universities in terms of the Bologne and Lisbon processes, whether the universities became more responsive and open to the society, the role, played by the higher educational institutions in the context of the challenges, raised by globalization. The issue of autonomy of universities, participation of students in the management of universities, financing of universities and cooperation with business structures are discussed. It is stated that universities should nurture intelligent specialists, i. e. citizens, able to think critically and true specialists at their profession.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5638
Updated:
2013-04-28 16:16:58
Metrics:
Views: 12
Export: