Lietuvos policija ir nepilnamečių nusikalstamumas 1938–1940 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos policija ir nepilnamečių nusikalstamumas 1938–1940 m
Alternative Title:
The Lithuanian Police and Juvenile Delinquency in 1938-1940
In the Journal:
Istorija [History]. 2006, Nr. 63, p. 26-33
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kriminologija / Criminology; Viešoji tvarka. Policija / Public order. Police.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama nepilnamečių nusikaltėlių reikalų policijos nuovadų veikla Lietuvoje 1938-1940 m. Apžvelgiamas šių policijos nuovadų steigimas, struktūra, valdymas, pavaldumo ryšiai Kauno ir Vilniaus apskričių policijos vadams duodami pavedimai. Policijos tarnautojų siūlymai ir veikla nepilnamečių nusikalstamumo ribojimo sistemoje buvo ne tik prevencinio, bet ir baudžiamojo pobūdžio. Straipsnyje išskiriama Vakarų Europos šalių patirtis nepilnamečių delinkvencijos srityje tarpukario laikotarpiu. Autoriai daro išvadą, kad siekant apriboti nepilnamečių nusikalstamumą,tarpukario Lietuvoje nebuvo priimta pakankamai teisės aktų socialinės globos ir kitose visuomenės gyvenimo srityse. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Policija; Nepilnamečiai; Nusikalstamumas; Lietuva, tarpukario; Police; Delinquency of juveniles; Lithuania in 1938-1940.

ENThe article studies the work of juvenile police offices in Lithuania in 1938-1940. An overview covers the establishment, structure, management, subordination of these police offices, instructions given to police commanders of Kaunas and Vilnius counties. Suggestions and activities of police officers in the system of restraining juvenile crime were not only of preventive but also of punitive nature. The article notes the experience of the countries of Western Europe of the interwar period in the area of juvenile delinquency. The authors conclude that in order to restrain juvenile delinquency, there were no adequate legal acts in the areas of social care and other public life enacted in the interwar Lithuania.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5637
Updated:
2018-12-17 11:48:02
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: