Dainuojamoji Papilės apylinkių tautosaka

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dainuojamoji Papilės apylinkių tautosaka
Alternative Title:
Singing folklore of the Papilė environs
Editors:
  • Janavičienė, Edmunda, rengėjas [cre]
  • Vaicenavičienė, Dalia, rengėjas [cre]
Keywords:
LT
Papilė; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTČia skelbiama tautosaka, atrinkta iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno bei Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus fondų. Kelioliką dainų užrašė Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Muzikos didaktikos katedros dėstytoja Donvina Savickienė ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vyr. folklorininkė Birutė Jarošienė per „Versmės“ leidyklos surengtą kompleksinę ekspediciją. Taip pat pasinaudota Ventos vidurinės mokyklos jaunųjų kraštotyrininkų surinkta medžiaga, saugoma jau minėtame Lietuvių tautosakos rankraštyne. <...> Čia skelbiamos tik tos dainos, kurios užrašytos su melodijomis. Jos rikiuojamos Lietuvių liaudies dainų tekstų kataloge nsistovėjusia tvarka. Metrikose nurodoma šio katalogo dainų skyrių pavadinimai (santrupos, kurios paaiškinamos knygos pabaigoje) ir tipo numeris šiame skyriuje. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Liaudies dainos; Papilė; Folk songs; Papilė district.

ENThe folklore material published here is a compilation of literary sources taken from the Institute of Lithuanian literature and Folklore, manuscripts of the Lithuanian folk, and the Ethno Musicology Funds of the Institute of Musicology at the Academy of Music. A few dozen songs have been registered by lecturer Donvina Savickienė at the Department of Music Didactics of the Faculty of Educology of Šiauliai University and by chief folklore specialist Birutė Jarošienė of the cultural centre of the municipality of the region of Šiauliai, during a complex expedition organised by the publishing house ‘Versmė’. Also, the material collected by young ethnologists from the Venta secondary school was used. The material is kept in the above mentioned manuscripts of the Lithuanian folklore. <...> Songs with melodies only have been published. The songs have been arranged in the catalogues of the Lithuanian folk songs according to the regular order. The recordings give the names of the song sections of a catalogue (abbreviations that are explained in the end of the book), as well as their type number.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5633
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 19
Export: