Elektroninių ryšių teisė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninių ryšių teisė
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Elektroniniai ryšiai; Electronic communication.
Keywords:
LT
Elektroniniai ryšiai; Europos Sąjungos teisė / European Union law.
Summary / Abstract:

LTNaudotis įvairiomis informacinės visuomenės paslaugomis įmanoma tik turint galimybę naudotis modernia ryšių infrastruktūra. Būtent ji sudaro galimybę informacijai keliauti tarp žmonių. Viename svarbiausių ES informacinės visuomenės programinių dokumentų - eEuropa 2005 veiksmų plane aiškiai nurodoma ši sąsaja, deklaruojant, kad eEuropa 2005 siekia skatinti atsiradimą saugių paslaugų, taikomųjų programų ir turinio, pagrįstų plačiai prieinama plačiajuosčio ryšio infrastruktūra. Pagrindinis Lietuvoje aptariamus santykius reglamentuojantis teisės aktas yra Elektroninių ryšių įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai. Šie teisės aktai perkelia vadinamąją naująją (arba 2002 m.) ES elektroninių ryšių reguliavimo sistemą sudarančius teisės aktus. Šiame knygos skyriuje bandyta trumpai pateikti bendrus elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo pagrindus ir tokio reguliavimo prielaidas, įėjimą į elektroninių ryšių rinką, elektroninių ryšių išteklių naudojimą, konkurencijos reguliavimą, universalias paslaugas elektroninių ryšių srityje, galutinių paslaugų gavėjų teises, elektroninių ryšių įrenginius ir elektromagnetinį suderinamumą, privatumo apsaugą.

ENOne can use different services, provided by the information society only when he has the possibilities to use a modern telecommunications infrastructure, since it is the infrastructure which provides the possibility for the information to travel between people. One of the most important EU information society programme documents, i. e. the “eEurope 2005” action plan, clearly states the said relation, by declaring that the “eEurope 2005” strives for encouraging of emergence of safe services, applications and contents, based by a widely accessible broadband communications infrastructure. The main legal act, regulating the said relations in Lithuania is the Law on Electronic Communications and the legal acts under it, which transpose the legal acts, forming the so-called new (2002) EU electronic communications regulatory framework. The said chapter of the book made attempts to provide a brief information on the general basis for regulation of the electronic communications sector and the prerequisites for the regulation, entrance to the electronic communications market, use of electronic communications resources, regulation of competition, the universal services in the area of electronic communications, the rights of end service users, electronic communications equipment and electromagnetic compatibility and protection of privacy.

ISBN:
9955966645
Subject:
Related Publications:
The Constitutional experience of Lithuania in the context of European and global governance challenges / Irmantas Jarukaitis, Gintaras Švedas. National Constitutions in European and global governance: democracy, rights, the rule of law: national reports / editors: Anneli Albi, Samo Bardutzky. Hague: T.M.C. ASSER PRESS, 2019. P. 997-1046.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5621
Updated:
2013-04-28 16:16:49
Metrics:
Views: 11
Export: