La Contribution historique de la Lituanie à la création de la doctrine de l'État de droit

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
La Contribution historique de la Lituanie à la création de la doctrine de l'État de droit
In the Journal:
Keywords:
LT
16 amžius; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTNuo XVI a. Europoje formuojasi moderniosios pasaulėžiūros požymiai, kuriuos sąlygojo gausūs sociokultūriniai tos epochos pokyčiai. Su Renesansu pamažu įsitvirtina kultūros sekuliarizacijos idėjos, nes Renesanso esminis požymis buvo individualybės pirmumo skelbimas, iš kurio sekė visuomenės gyvenimo tvarkos įvairovė. Individualizmo iškėlimas sąlygojo laisvės pajautimą, subjektyvumo pripažinimą. Šios tendencijos XVI a. Europoje ir taip pat Lietuvoje pradeda atsispindėti įstatymuose, kurie taip pat siekė įtvirtinti autonomiškumo ir laisvės interesus. Taip prasideda ir teisės subjektyvinimo tendencijos, todėl teisė jau nebegalėjo būti teisinio mąstymo "centru. XVI a. populiarėja chaoso tendencijos, atskiros pasaulio, centro dalys tampa reikšmingos ir savarankiškos, todėl įstatymas taip pat tampa nepriklausomu, savarankišku, vieninteliu mažu nepriklausomu, pačiam sau reikšmingu centru. Straipsnyje aptariamos idėjos, kurios parodo, kaip Lietuvoje teisinė mintis atspindėjo europinius konceptualius ir praktinius teisės procesus. Esant tokiai situacijai buvo būtina apriboti įstatymo savivalę, pasitelkiant į pagalbą teisės sampratą, jos principus ir sąvokas, todėl Lietuvoje neišvengiamas buvo teisinio įstatymo koncepcijos kūrimas ir jos plėtotė, kuri lyginat su analogiškomis teorijomis Vakaruose, niekuo nenusileidžia pastarosioms. Straipsnyje aptariami ir analizuojami teisinio įstatymo privalumai ir trūkumai, sąlygoję Lietuvos kaip savarankiškos valstybės išnykimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisinė valstybė; Lietuvos istorija; Nacionalinis indėlis; State of rule of law; Lithuanian history; National contribution.

ENAs far as starting from the 16th century the characteristics of the modern worldview, resulting from the plentiful socio-cultural changes of the period, have been forming in Europe. The ideas of secularization of culture found their way with the Renaissance, since one of the most essential traits of the period was the proclamation of the priority of individuality, which determined the diversity of the order of the life of the society. The highlighting of individualism resulted in the feeling of freedom and recognition of subjectivity. In the 16th century the said trends, both in Europe and in Lithuania were reflected in laws, which also strived for consolidation of the interests of autonomy and freedom. Thus begun the trends of subjectivity of the law, therefore the law could no longer be the center of legal thinking. The trends of chaos were becoming more and more popular in the 16th century, individual parts of the world and the center were becoming important and self-sufficient therefore the law was also becoming an independent, self-sufficient and the one and only small center, which was important to itself. The article discusses the ideas, showing how the legal ideas in Lithuania reflected European conceptual and practical legal processes. With such situation it was necessary to limit the lawlessness of the law by employing the concept and principles of the law therefore development of the concept of the legal law was unavoidable in Lithuania, which was no poorer than the analogical theories in the West. The article also discusses and analyzes the advantages and disadvantages of the legal law, which resulted in disappearance of Lithuania as an independent and self-sufficient state.

ISSN:
0249-8731
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5611
Updated:
2013-04-28 16:16:43
Metrics:
Views: 14
Export: