Investicijų ir inovacijų aktyvumo vertinimas Lietuvos pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investicijų ir inovacijų aktyvumo vertinimas Lietuvos pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonėse
Alternative Title:
Evaluation of investments and innovations effectiveness in Lithuania industry and services' sector companies
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2014, Nr. 1 (9), p. 88-96
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Inovacijos; Investicijos; Paslaugų sektorius; Pramonės sektorius; Industry; Innovations; Investment; Services.
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Investicijos / Investments; Pramonės sektorius; Prekės ir paslaugos / Goods and services.
EN
Industry; Investment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama Lietuvos pramonės ir paslaugų įmonių investicinės veiklos ir investicinio aktyvumo dinamika, inovacinės veiklos pokyčiai 2006–2012 m., bei investicijų ir inovacijų poveikis pramonės ir paslaugų įmonių darbo našumui ir grynajam pelningumui, išskiriant aukštųjų technologijų pramonės įmonės ir aukštųjų technologijų žinioms imlias paslaugų įmones. Atlikus tyrimą nustatyta, kad tiek pramonės, tiek paslaugų įmonių vykdomų investicijų apimtys itin jautrios makroekonominės aplinkos pokyčiams. Tačiau globali finansinė krizė neturėjo neigiamo poveikio pramonės ir paslaugų įmonių inovacijų diegimo aktyvumui. Itin tikslingos pramonės įmonių investicijos ir vis augantis pramonės įmonių inovatyvumas sąlygojo darbo našumo padidėjimą beveik 44 %. Didelis aukštųjų technologijų pramonės įmonių investicijų intensyvumas ir inovacijų diegimo aktyvumas lėmė itin spartų šių įmonių darbo našumo augimą, todėl 2012 m. šio sektoriaus įmonių darbo našumas beveik 2 kartus viršijo vidutinį pramonės įmonių darbo našumą. Aukštųjų technologijų žinioms imlios paslaugų įmonės pasiekė net 2–3 kartus aukštesnį darbo našumą, lyginant su vidutiniu Lietuvos paslaugų įmonių darbo našumu, tačiau šio sektoriaus įmonių vykdomos investicijos ir diegiamos inovacijos nesąlygojo darbo našumo augimo. Aukštųjų technologijų pramonės įmonių ir aukštųjų technologijų žinioms imlių paslaugų įmonių grynasis pelningumas visą tiriamą laikotarpį ženkliai viršijo pramonės ir paslaugų įmonių vidutinį grynąjį pelningumą. Tyrimo rezultatų analizė leidžia daryti išvadą, kad Lietuvos pramonės įmonių, o ypač aukštųjų technologijų pramonės įmonių, vykdoma investicinė ir inovacinė veikla yra efektyvesnė, nei paslaugų įmonių, sąlygojanti spartesnį pramonės įmonių konkurencinių pra. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses dynamics of Lithuania‘s industry and services sector companies investment activities, changes in innovations activeness for the period of 2006–2012. The research examines investments‘ and innovations‘ impact on companies labour productivity and net profitability, emphasizing high-tech industry companies and high-tech knowledge intensive services companies. The research findings identified sensitivity of high-tech industry companies and high-tech knowledge intensive services companies investments to macroeconomic changes. However it was noticed that global financial crisis had no significant negative impact on innovation adoption activeness. Direct target industrial companies‘ investment and growing innovativeness influenced increase in productiveness for almost 44 %. Following result in 2014 was almost 2 times higher than average result for industrial company in a country. High-tech knowledge intensive services companies reached even 2–3 times higher result for productivity, compared to the average in the sector, however companies‘ investments and innovation adoption projects in this sector were not significantly influencing labour productivity growth. High-tech industry companies‘ and high-tech knowledge intensive services companies‘ net profitability was significantly higher than average sector results. Taking overall facts in to summarizing assumptions it can be stated that Lithuania industry oriented companies‘, especially in high-tech sector, investment and innovative activities are more effective than in service oriented companies, what leads to more rapid competitive advantage creation. [From the publication]

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56038
Updated:
2020-11-10 16:14:55
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: