Impact of the Via Baltica on the urbanisation in Lithuania by multi-level remote sensing analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of the Via Baltica on the urbanisation in Lithuania by multi-level remote sensing analysis
Alternative Title:
Via Baltica įtakos urbanizacijai Lietuvoje daugiapakopio nuotolinio stebėjimo tyrimas
In the Journal:
Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. 2014, Nr. 3 (69), p. 17-28
Keywords:
LT
Kraštovaizdis / Landscape.
Summary / Abstract:

LTSuirus Sovietų sąjungai, Baltijos šalyse, taip pat ir Lietuvoje, radikaliai keitėsi teritorijų ir urbanizacijos dinamika. Teritoriniai pokyčiai apima ekstensyvią miestų plėtrą, suburbanizaciją, urbanizuotų teritorijų sutankinimą. Via Baltica magistralės statyba ir atnaujinimas yra vienas iš svarbiausių teritorinės ir ekonominės Baltijos šalių integracijos į Europos sąjungą veiksnių. Nuo 2000-ųjų vidurio Via Baltica buvo ir vis dar yra urbanizacijos, lemiamos pagerėjusio susisiekimo ir gyventojų automobilizacijos, variklis. Tyrimo tikslas buvo išanalizuoti urbanizacijos dinamiką Lietuvoje Via Baltica įtakos zonoje vietiniame ir regioniniame kontekste. Tyrimas atskleidė, kad Via Baltica įtaka urbanizacijai, remiantis nuotolinio stebėjimo tyrimais, yra žymesnė vietiniu lygiu. Buvo prieita išvados, kad šis transporto koridorius turėtų būti daugiau laikomas bendruosius urbanizacijos ir metropolizacijos procesus Lietuvoje ir Baltijos šalyse struktūrinančiu teritoriniu vektoriumi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kraštovaizdžio tvarkymas; Nuotolinis jutimas; Post-Sovietinės transformacijos; Post-sovietinė transformacija; Via Baltica; Via Baltika; Landscape management; Lithuania; Post-Soviet transformations; Remote sensing; Via Baltica.

ENThe disintegration of the Soviet Union has totally changed the territorial and urban dynamics of the Baltic countries including Lithuania. Their territorial changes are characterised by an intense process of urban dispersion, suburbanisation, and urban densification. The construction and the renovation of the Via Baltica constitute one of the major elements of the territorial and economic integration of the Baltic States into the European Union. During the middle of 2000', Via Baltica has been and still is a driver of urbanisation caused by the increasing accessibility and automobilisation of the population. The research was aimed at analysing the dynamics of urbanisation in Lithuania in the influence of the Via Baltica in the regional and local contexts. The research has demonstrated that the impact of the Via Baltica on the urbanisation processes measured by remote sensing is more important at the local level. The conclusion was drawn that this transportation corridor should be seen more as a structuring territorial vector of the general process of urbanisation and metropolisation of Lithuania. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.erem.69.3.7361
ISSN:
1392-1649
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55965
Updated:
2020-11-05 15:28:54
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: