Grundzüge der Reform des Zivilrechts in der Republik Litauen (unter besonderer Berücksichtigung des Sachenrechts)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Grundzüge der Reform des Zivilrechts in der Republik Litauen (unter besonderer Berücksichtigung des Sachenrechts)
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Teisės reforma; Daiktinė teisė; Legal reform; Estate law.
Keywords:
LT
Daiktinė teisė; Teisės mokslas / Legal science.
EN
Estate law; Legal reform.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami pagrindiniai civilinės teisės reformos bruožai naujajame Lietuvos Civiliniame Kodekse. Dėl ribotos darbo apimties ypatingas dėmesys yra skiriamas daiktinei teisei, kurios tarybinėje civilinėje teisėje praktiškai nebuvo. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į romėnų privatinės teisės recepcijos tendencijas naujojoje daiktinėje teisėje. Analizuojamos nuosavybės teisės, valdymo, servitutų, įkeitimo ir kitos daiktinės teisės. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the main traits of the civil law reform in the new Civil Code of the Republic of Lithuania. Due to the limited scope of the study special attention is dedicated to the material law, which was practically absent in the Soviet civil law. The article draws the attention to the trends of reception of the Roman private law in the new material law and provides an analysis of the property law, ownership, servitudes, mortgage and other aspects of material law.

ISBN:
3-16-148902-0
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5587
Updated:
2013-04-28 16:16:24
Metrics:
Views: 11
Export: