Lietuvos bankų sistemos raida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos bankų sistemos raida
Alternative Title:
Development of the Lithuanian Banking System
In the Book:
Keywords:
LT
Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje, kaip ir kitose pokomunistinėse VRE bei Baltijos šalyse, finansinių nuostolių, didesnių ar mažesnių sukrėtimų, kurių skaudžius padarinius greitai pajuto šalies gyventojai ir ūkio subjektai, 1994 m. patyrė smulkieji komerciniai bankai. Komercinių bankų veiklos sutrikimų pradžia sutapo su šalies ekstensyvios bankų plėtros pabaiga. Šalies komercinių bankų veiklos sutrikimų kulminacija – 1995 m. Daugelio komercinių bankų žlugimo priežastys – sunkumai, kuriuos patyrė pereinamojo laikotarpio Lietuvos ūkis: pramonės gamybos ir prekybos apimčių mažėjimas; palūkanų normų svyravimai, mažėjanti bankinė marža, didėjanti konkurencija. Komercinių bankų sistemos sukrėtimams turėjo įtakos įstatymų, taisyklių, normų, audito, vidaus kontrolės ir bankų priežiūros institucijų veiklos neefektyvumas. Bankų bankrotams įtakos turėjo jų vadovybės nesugebėjimas laiku prisitaikyti prie kintančios makroekonominės aplinkos, neprofesionalus bankų valdymas, neteisinga paskolų politika bei prasta verslo rizikos veiksnių analizė, Lietuvos banko, kaip paskutinio skolintojo, funkcijos apribojimas. Dėl komercinių banko veiklos sutrikimų valstybės biudžetas patyrė ženklių nuostolių, pasunkėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų pajamų vykdymas, komplikavosi pensijų išmokėjimas. Rusijos finansų krizė, kilusi 1998 m. rugpjūčio 17 d., įrodė, kad Lietuvos bankų sistema yra gana stabili ir sugeba apsisaugoti nuo nepageidaujamų makroekonominių reiškinių. Vienas iš pagrindinių nagrinėjamo laikotarpio uždavinių bankininkystės srityje sukurti stiprų Lietuvos banką.Reikšminiai žodžiai: Bankų sistema; Komerciniai bankai; Banking system; Commercial banks.

ENGenesis of contemporary national banking system is said to have started forming the years of “perestroika” (1988-1989) as a component part of the concept of economic independence of Lithuania. Banking system, its stability and effective activity are important factors for each society especially the one, which is in the period of transition from planned to market economy. Commercial banks of Lithuania in the period of transformation economy, during big inflation and recession time, as in other post-communist countries of Central and Eastern Europe, didn’t avoid tearing up/ By the end of 1995, in the Bank of Lithuania, there were27 commercial banks registered, but only 12 were operating (44 percent), meanwhile at the end of 1994, only 22 were operating (82 percent). The peak happened in December of 2995, when moratorium was promulgated for two biggest commercial banks of Lithuania. The peak in banking affected approximately 30 percent and indirectly almost 70 percent of Lithuanian companies. The causes of financial shock generally can be divided into two categories: those induced by macroeconomic factors and those caused by poor microeconomic infrastructure. The two were interdependent. Inopportune adoption of some laws and their inefficiency was too one of main caused. Shocks of commercial banks have damaged development of financial system and economy, and for a time banks lost a confidence in Lithuania and abroad as well. From 1 May, 2004, after accession of Lithuania and nine more countries to European Union, the national central banks of the new member states joined the System of European Central Bank, and on 27 June 2004, Lithuania joined ERM II. In the beginning of 2007, Lithuania will adopt euro and thus it will become a full member of Euro zone.

ISBN:
9955201053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5575
Updated:
2016-05-09 07:27:56
Metrics:
Views: 11
Export: